Välj din butik

Vanliga frågor om Kunskap

Eldar du rätt ska röken som kommer ur skorstenspipan knappt vara synlig, utan likna genomskinlig vattenånga. Varmare dagar ska röken vara i det närmaste osynlig och bara ses som ett värmedaller.

Ett gnistskydd är ett finmaskigt galler som placeras framför eldstaden för att förhindra gnistor som sprätter från eldstaden att hamna på golvet. Att ha ett gnistskydd framför eldstaden är inget måste, men kommer att göra den säkrare. Ibland benämns eldstadsplanet som gnistskydd. Eldstadsplanet som är ett skydd som skall däremot alltid finnas på brännbart golv, framför eldstaden.

En rökgasfläkt ger flera fördelar. Exempelvis går det enklare att tända brasan och styra värmen. Den reducerar också mängden sot på eldstadens rutor och minskar partiklar med ca 80 % inomhus och ca 20 % utomhus. En rökgasfläkt ökar förbränningseffektiviteten, som gör att du behöver cirka 15 % mindre ved, förhindrar kondens i skorstenen och minskar markant risken för skorstensbränder.

När skorstenen är kall är det svårt att få ett bra drag, vilket gör att rök, sot och ohälsosamma partiklar kommer ut från eldstaden, både utomhus och inomhus. Detta är negativt för både miljö och hälsa. En rökgasfläkt kan lösa problemet.

Generellt sätt ska du enbart elda i en utomhuskamin, men det finns utomhuskaminer som är kombinerade grillar. Till dessa kan du ofta köpa till ett grillgaller.

Det är tillåtet att utföra sotningen på egen hand. Du måste då kunna visa att du har rätt kompetens och få ett medgivande från kommunen. Om du gått en ”sota själv-kurs”, som brukar ta ett par eftermiddagar, brukar ett medgivande ges per automatik.

Kommunen utser även det företag som ska utföra sotningen av din skorsten. Arbetet schemaläggs område för område för att hålla nere kostnaderna för den enskilda husägaren. Du kan dock anlita ett annat sotningsföretag än det som har avtal med kommunen om du så önskar. Detta gäller dock inte för brandskyddskontrollen där kommunen har ensamrätt att utse vem som ska utföra den.

Kraven på sotningsintervall och kontroll av kaminer skiljer sig mellan fritidshus och permanentbostäder, men är vanligtvis mellan tre och sex år. Intervallen beror också på klimatförhållande och eldningens omfattning.

Kommunen utser brandskyddskontrollanten som, förutom en sotarutbildning, har vidareutbildning och en viss tids erfarenhet. Det är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som bestämmer intervallet för brandskyddskontrollerna. Vanligtvis sker en brandskyddskontroll vart tredje eller sjätte år beroende på typ av eldstad och användning.

Använd skorstenen regelbundet. På samma sätt som en bil mår skorstenen inte bra av att stå oanvänd under en längre period. Se också till att aldrig elda med sur ved. Sur ved kräver energi för att torka och ångan som då bildas kyler av rökgaserna, vilket leder till kondens som i sin tur kan leda till rost. Dessutom undviker du risken för soteld. Slutligen är det viktigt att kontinuerligt se över skorstenen för att försäkra dig om att den är i gott skick.

Om skorstenen har drabbats av mindre sprickor eller större försämring är det dags att renovera skorstenen. Med tiden blir skorstenen ofrånkomligen sliten. Kondensvatten, syror och regn innebär tuffa påfrestningar. Även eldningen påverkar skorstenen över tid. Det sammantagna resultatet av detta gör att skorstenen kan bli otät.  En otät skorsten försämrar funktionen i rökkanalen, vilket innebär stor brand- och hälsorisk då hälsofarliga och brandfarliga rökgaser kan läcka ut genom sprickorna och sprida sig i bostads- och vindsutrymmen. Vid en eventuell soteld eller skorstensbrand kan också branden sprida sig genom sprickorna.

Ja, det gör vi. Om du väljer att anlita oss för att montera ned din gamla kamin, i samband med att du investerar i en modern eldstad, så tillkommer en kostnad för detta. I vissa fall kan även en avgift tillkomma för att hantera det gamla avfallet.

Skorstenen bör årligen ses över för att nya sprickor och mindre skador snabbt ska upptäckas. Skador kommer ofta smygande – det börjar med en liten spricka som blir större och fler. En skorsten som inte använts på länge bör ses över innan den används. En gammal skorsten lever vanligtvis inte upp till dagens krav på energieffektivitet och minimala föroreningar, därför behövs i de flesta fall en renovering av skorstenen innan kaminen kan börja användas.

En kamins livslängd kan överstiga 30 år. Har du en befintlig, fungerande kamin har du alltså flera möjligheter, men också skyldigheter. Genom att byta ut din gamla eldstad mot en kamin med miljövänlig och effektiv förbränningsteknik bidrar du till miljövänlig eldning som dessutom ger dig en bra värmeekonomi.

För hög temperatur i skorstenen kan påverka omgivande isolering och ökar då risken för brand. Det är därför viktigt att inte elda för hårt i kaminen. Om det är sot i skorstenen kan den börja brinna och skapa sk soteld. Är skorsten otät försämras funktionen i rökkanalen, vilket innebär stor brand- och hälsorisk då hälsofarliga och brandfarliga rökgaser kan läcka ut genom sprickorna och sprida sig i bostads- och vindsutrymmen. Vid en eventuell soteld eller skorstensbrand kan också branden sprida sig genom sprickorna. Soteld kan också uppstå när det bildats tjära i rökkanalen och denna antänds. En vanlig orsak till att tjära bildas är att man eldar med alltför fuktig ved.