Välj din butik

Vanliga frågor om Planering

Vid köp av en nyproducerad eldstad ska du tänka på att den gärna ska vara CE-märkt och därmed innehar en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om eldstadens koloxidutsläpp och verkningsgrad – det som Boverkets byggregler ställer krav på. Det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls, utan kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte heller ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av eldstaden. För oss inom Elda är det viktigt att bidra till ett hållbart och miljögodkänt eldande och vi strävar efter att samtliga av våra eldstäder ska uppfylla Boverkets miljökrav.

Kaminkollen är en tjänst som utförs av en av Eldabutikens experter för att förenkla ditt beslut om installation av kamin i ditt hem. Vi bokar in ett möte digitalt, i butiken eller om det krävs, hemma hos dig, och under mötet kommer vi fram till om du kan ha en kamin och i så fall vilken typ som lämpar sig för ditt hem och dina behov.

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion, genom ROT-avdrag. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger och bor i permanent eller nyttjar som fritidsboende. ROT-avdraget är på 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion, genom ROT-avdrag. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger och bor i permanent eller nyttjar som fritidsboende. ROT-avdraget är på 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Värmelagring är den förmåga som eldstaden har att lagra värme, för att ge rummet värme under lång tid. En kakelugn kan behålla värmen under ett helt dygn om du eldar på rätt sätt.

Kakelugnen och en värmelagrande murspis ger mest värme till huset. Om du har en befintlig öppen spis är även en spiskassett väldigt effektiv.

Väljer du mellan en gasol- och en bioetanolkamin, handlar det i stort sett om hur mycket du kommer att använda kaminen. Tänker du använda den några gånger i veckan eller i månaden rekommenderar vi en bioetanolkamin. Har du en verksamhet, som t.ex. ett hotell eller en restaurang, där eldstaden används frekvent blir det mer ekonomiskt med en gaskamin.

En bioetanolkamin drivs av bioetanol och behöver ingen skorsten. Bioetanol är en förnybar energikälla som i huvudsak produceras av potatis, rödbetssocker och majs.

En gasolkamin drivs av gasol. Gasol är ett fossilt bränsle, men innehåller färre kolatomer än olja, vilket gör att utsläppen av koldioxid blir betydligt lägre. Gasolkaminer kräver en skorsten vid användning inomhus, men i uterum med bra ventilation och högt tak är en skorsten inte nödvändig. Gasolkaminer är generellt sett lite dyrare än bioetanolkaminer, men driftkostnaden är desto lägre. Man kan enkelt säga att gasolkaminer har en driftkostnad som är 50 % lägre än bioetanolkaminer.

En bioetanolkamin drivs av bioetanol i stället för ved och behöver ingen skorsten. Bioetanol är en förnybar energikälla som i huvudsak produceras av potatis, rödbetssocker och majs. Enkelt sagt är det en typ av stark alkohol. Ett bra bränsle till etanolkaminer rekommenderas innehålla 96,6 % alkohol för optimal förbränning. När kaminen brinner med bioetanol släpper den ut lika lite koldioxid som ett stearinljus och den avger varken sot eller aska. De enda biprodukterna från förbränningen är alltså värme, vattenånga och en obetydlig mängd koldioxid.

En spiskassett monteras in i den befintliga öppna spisen för att värmen stanna kvar och värma upp eldstaden. Trots att en av den öppna spisens funktioner var att värma upp bostaden, var det bara ett tiotal % av värmen stannade kvar i huset. . Med en spiskassett av gjutjärn, monterad i den öppna spisen, får eldstaden en verkningsgrad på över 80 %, vilket innebär att mer än åttio av energiinnehållet i veden tillförs rummet i form av värme. Med en spiskassett kan du sänka dina värmekostnader med upp till 60 % mot när du eldar i en öppen spis, vilket i sin tur minskar behovet av att använda el till uppvärmning.

Vedspisen finns både som fristående modeller och för inbyggnad, med utföranden för både det moderna köket och den mer traditionella, lantliga stilen. År 1780 uppfann Thomas Robinson den första vedeldade kokspisen i järn. Under 1800-talets mitt var det främst välbärgade familjer i städerna som använde vedeldade spisar och de som hade det mindre gott ställt fortsatte att laga mat i öppna spisar. Idag fungerar vedspisen ofta som kompletterande stämningshöjare till den vanliga spisen och ger en extra trygghet om elen skulle sluta att fungera.

Kakelugnen är en svensk uppfinning från 1700-talet, som består av en inkaklad insats. Dagens kakelugnar har såväl förbättrad förbränning, som högre verkningsgrad och värmelagring. Detta gör dem till en av de mest effektiva värmekällorna.

En platsbyggd och en frimurad eldstad är egendesignad och utgår från en spisinsats i lämplig storlek. Att själv designa och bygga en eldstad på plats i stället för att installera en färdig kamin blir allt vanligare. Du får eldstaden precis som du vill ha den. Raka linjer eller välvda. Trappformad eller från golv till tak.

En murspis ger liknande upplevelse som en klassisk öppen spis, men tack vare den inmurade spiskassetten behåller och lagrar den värmen som ger behaglig värme till hemmet. Murspisen kan bestå av naturstensmaterial, plåt, betong, leca- eller prefabblock som limmas eller muras ihop och för att sedan putsas.

En täljstenskamin är en fristående lätt kamin gjord i täljsten. En täljstenskamin tar längre tid att värmas upp, men håller värmen längre. Täljsten består av stora mängder talk och klorit samt har en hög vikt. Den drar snabbt åt sig värme, men lämnar ifrån sig den väldigt långsamt – till skillnad från många andra material.

En gjutjärnskamin är en fristående lätt kamin gjord i gjutjärn. Gjutjärn är ett robust, tåligt och lättskött material med mycket god värmelagringsförmåga.

En plåtkamin är en fristående lätt kamin gjord i plåt. En braskamin i plåt får snabbt upp värmen, men svalnar också snabbare.

En braskamin är samlingsbegreppet för fristående lätta kaminer. Braskaminer tillverkas i stålplåt, gjutjärn eller täljsten och kännetecknas av att de i princip alltid har inbyggd konvektion (luftvärme).

Kamin är samlingsbegreppet för fristående lätta kaminer, medan braskamin är samlingsbegreppet för fristående kaminer som drivs av ved.

En kamin är samlingsbegreppet för att typer av fristående lätta kaminer, som exempelvis gjutjärnskaminer, täljstenskaminer och bioetanolkaminer.