Välj din butik

Boka möte

Kaminkollen är en tjänst som är till för att vägleda dig i ditt beslut av eldstad, installation, skorstenslösning och taksäkerhet. I början av beslutsprocessen är det många frågor som behöver redas ut och besvaras. Då är det tryggt att prata med en sakkunnig. Vi bokar in ett möte digitalt, i butiken eller om det krävs – hemma hos dig. Under mötet kommer vi fram till om du kan ha en eldstad i ditt hem och i så fall vilken typ som lämpar sig för dina behov. Börja med att svara på frågorna.

Kaminkollen

Boka ett möte i butik, online eller hemma hos dig där vi rätar ut frågetecken och ger dig tips och råd vid val av modell, placering och skorsten. Efter mötet får du en offert på vald modell och installationsarbetet.

OBS! Ju mer noggrann du är med att svara på frågorna, desto smidigare kommer processen att bli.

Boka ett möte i butik, online eller hemma hos dig där vi rätar ut frågetecken och ger dig tips och råd vid val av modell, placering och skorsten. Efter mötet får du en offert på vald modell och installationsarbetet. Börja med att fylla i Kaminkollen. OBS! Ju mer nogrann du är med att svara på frågorna, desto smidigare kommer processen att bli.

Offertförfrågan

Har du redan hittat en eller ett par favoriter och vill ha ett kostnadsförslag på kamin och installation? Skapa en offertförfrågan och få en offert från din butik.