Välj din butik

INstallation

Vi hjälper dig hela vägen från start till mål

Här får du reda på vilka byggregler som gäller, vilka krav som finns på skorsten och taksäkerhet och när det är dags för besiktning och slutbesked från kommunen.

Installation

Planerar du att installera en kamin i din bostad som en alternativ eller kompletterande värmekälla? Eller ser du kaminen mer som en del av inredningen? Du kan behöva ta hänsyn till husets konstruktion när det kommer till skorstenen. Saknas murstock behöver du bestämma var på huset skorstensröret kommer att mynna ut. Det är en fördel att placera kaminen så att röret kan dras rakt genom huset och kommer så nära taknocken som möjligt.

1. Boka möte

I början av processen är det många frågor om hur du ska gå till väga som måste besvaras. Då är det tryggt att prata med en fackman. När det krävs, gör vi på Elda hembesök för att kunna göra rätt bedömningar kring förutsättningarna för installation och montering.

2. Byggregler och hållbarhet

Behövs det bygglov vid installation av en eldstad eller räcker den med en bygganmälan? Vilka uppgifter måste du lämna till myndigheterna? Vi reder ut frågetecknen.

3. Skorsten och taksäkerhet

Om skorstenen är rätt installerad och dimensionerad efter kaminen bidrar den till en effektiv uppvärmning, som optimerar energiprocessen och minimerar miljöpåverkan från eldningen. Lika viktigt som att skorstenen fungerar som den ska är att taksäkerheten är på plats, så att en skorstensfejarmästare kan besiktiga, kontrollera eller sota skorstenen.

4. Installerat & Klart

Via tjänsten Installerat & Klart hjälper vi dig från start till mål från bygganmälan och planritning till installation av kaminen, skorstenen och taksäkerheten.

5. Elda-certifiering

Vad behöver man ha kunskap om för att kunna installera en eldstad på ett säkert sätt? Skall du ersätta befintlig eldstad påbörjas arbetet med nedmontering och bortforsling. Kompetensen bland våra installatörer är något vi är stolta över och värderar högt inom Elda.

6. Besiktning och brandsäkerhet

Innan kaminen får tas i bruk ska den besiktas av en oberoende besiktningsman, exempelvis en certifierad skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att kamin och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Besiktningsmannen skickar därefter in ett sotarintyg till Byggnads- och Miljönämnden, som utfärdar slutbesked.

7. Slutbesked från kommunen

När du fått klartecken från kommunen och en skorstensfejare genomfört besiktning och godkänt hela installationen är det bara att njuta av både trivsel och värme! Glöm inte heller att elda ner och inte upp. Läs bland annat om hur du eldar säkert och miljövänligt.