Välj din butik

Vanliga frågor

Att installera en eldstad är en investering för många år framåt och då är det inte så konstigt att det uppkommer en hel del frågor längs vägen. Här har vi samlat ett antal frågor som ofta dyker upp? Saknar du någon fråga? Tveka inta att höra av dig på fragorochsvar@eldabutiken.se

Vanliga frågor om Planering

En kamin är samlingsbegreppet för att typer av fristående lätta kaminer, som exempelvis gjutjärnskaminer, täljstenskaminer och bioetanolkaminer.

En täljstenskamin är en fristående lätt kamin gjord i täljsten. En täljstenskamin tar längre tid att värmas upp, men håller värmen längre. Täljsten består av stora mängder talk och klorit samt har en hög vikt. Den drar snabbt åt sig värme, men lämnar ifrån sig den väldigt långsamt – till skillnad från många andra material.

En murspis ger liknande upplevelse som en klassisk öppen spis, men tack vare den inmurade spiskassetten behåller och lagrar den värmen som ger behaglig värme till hemmet. Murspisen kan bestå av naturstensmaterial, plåt, betong, leca- eller prefabblock som limmas eller muras ihop och för att sedan putsas.

En spiskassett monteras in i den befintliga öppna spisen för att värmen stanna kvar och värma upp eldstaden. Trots att en av den öppna spisens funktioner var att värma upp bostaden, var det bara ett tiotal % av värmen stannade kvar i huset. . Med en spiskassett av gjutjärn, monterad i den öppna spisen, får eldstaden en verkningsgrad på över 80 %, vilket innebär att mer än åttio av energiinnehållet i veden tillförs rummet i form av värme. Med en spiskassett kan du sänka dina värmekostnader med upp till 60 % mot när du eldar i en öppen spis, vilket i sin tur minskar behovet av att använda el till uppvärmning.

Kakelugnen och en värmelagrande murspis ger mest värme till huset. Om du har en befintlig öppen spis är även en spiskassett väldigt effektiv.

När det krävs, gör vi på Elda hembesök för att kunna göra rätt bedömningar kring förutsättningarna för installation och montering.

Vanliga frågor om Installation

När det krävs, gör vi på Elda hembesök för att kunna göra rätt bedömningar kring förutsättningarna för installation och montering.

De allra flesta väljer att placera kaminen på en central plats i hemmet. Har du en öppen planlösning kan du exempelvis hitta en placering som gör det möjligt för dig att njuta av den från flera rum. Det finns några viktiga saker du behöver tänka på gällande installationen av kaminen och skorstenen. Skorstenen måste enligt dagens regelverk mynna över taknocken, vilket gör det fördelaktigt att placera kaminen så nära nocken som möjligt. Om huset är tänkt att ha ett klassiskt sadeltak kan det därför bli problematiskt att placera kaminen mot ytterväggen där taket är som lägst. Det skulle i så fall innebära en väldigt hög skorsten. Om du har en ovanvåning och kaminen ska placeras på nedanvåningen behöver du ta hänsyn till var röret kommer upp via golvet. Det bästa är om den hamnar i en klädkammare eller mot en vägg.

Du behöver vanligtvis inte ansöka om bygglov när du enbart ska ändra en befintlig kamin eller installera en ny. Det du däremot alltid måste göra, är att skicka in en bygganmälan till Byggnadsnämnden i din kommun. Olika kommuner har olika riktlinjer för var, vad och hur man får elda i sin kamin. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning.

Ja, du behöver skicka in en bygganmälan till Byggnadsnämnden i din kommun. Olika kommuner har olika riktlinjer för var, vad och hur man får elda i sin kamin. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning.

I kontrollplanen anges de punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet kring att bygga, installera och montera en eldstad.

Elda-certifieringen är framtagen av några av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll. Den eldstadsinstallatör som med godkänt resultat klarat kunskapsprovet efter genomförd utbildning och samtidigt uppfyller alla de krav som finns på praktisk erfarenhet, kan ansöka om riksbehörighet som Certifierad Eldstadsinstallatör hos Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) för en period av tre år.

Vanliga övriga frågor

En kamins livslängd kan överstiga 30 år. Har du en befintlig, fungerande kamin har du alltså flera möjligheter, men också skyldigheter. Genom att byta ut din gamla eldstad mot en kamin med miljövänlig och effektiv förbränningsteknik bidrar du till miljövänlig eldning som dessutom ger dig en bra värmeekonomi.

Skorstenen bör årligen ses över för att nya sprickor och mindre skador snabbt ska upptäckas. Skador kommer ofta smygande – det börjar med en liten spricka som blir större och fler. En skorsten som inte använts på länge bör ses över innan den används. En gammal skorsten lever vanligtvis inte upp till dagens krav på energieffektivitet och minimala föroreningar, därför behövs i de flesta fall en renovering av skorstenen innan kaminen kan börja användas.

Brandskyddskontrollen innebär att eldstaden, skorstenen och taksäkerheten kontrolleras så att de uppfyller säkerhetskraven som fanns när eldstaden installerades och att den uppfyller eventuella nya krav på brandsäkerhet.

Det är tillåtet att utföra sotningen på egen hand. Du måste då kunna visa att du har rätt kompetens och få ett medgivande från kommunen. Om du gått en ”sota själv-kurs”, som brukar ta ett par eftermiddagar, brukar ett medgivande ges per automatik.

När skorstenen är kall är det svårt att få ett bra drag, vilket gör att rök, sot och ohälsosamma partiklar kommer ut från eldstaden, både utomhus och inomhus. Detta är negativt för både miljö och hälsa. En rökgasfläkt kan lösa problemet.