Välj din butik

Inredning och placering

Var vill du kunna njuta av kaminen? De allra flesta väljer att placera den på en central plats i hemmet. Har du en öppen planlösning kan du exempelvis hitta en placering som gör det möjligt för dig att njuta av den från flera rum. 

Den cirkelrunda Rais Viva 100 L har en stor brännkammare med stor glasruta och sidoglas, vilket ger mer glädje av elden. Det gör också att elden syns från flera håll i rummet om den placeras centralt i rummet.

Skorsten påverkar placeringen av kaminen

Det finns några viktiga saker du behöver tänka på gällande installationen av kaminen och skorstenen. Skorstenen måste enligt dagens regelverk mynna över taknocken, vilket gör det fördelaktigt att placera kaminen så nära nocken som möjligt. Om huset är tänkt att ha ett klassiskt sadeltak kan det därför bli problematiskt att placera kaminen mot ytterväggen där taket är som lägst. Det skulle i så fall innebära en väldigt hög skorsten. Om du har en ovanvåning och kaminen ska placeras på nedanvåningen behöver du ta hänsyn till var röret kommer upp via golvet. Det bästa är om den hamnar i en klädkammare eller mot en vägg.

Integrerad tilluftsskorsten

En kamin behöver luft för att fungera på ett bra och effektivt sätt. I nya, täta hus kan det finnas för lite förbränningsluft i rummet och då behöver luft som tillföras på annat sätt till kaminen. Det kan ske genom en yttervägg, i en kanal i golvet, eller genom en skorsten med integrerad tilluftskanal. Genom att välja en skorsten med tilluftskanal, skapas större möjligheter att placera kaminen precis där du vill ha den. Se filmen och hör Michael Wistrand på Eldabutiken i Örebro berätta mer.

Krav på eldstadsplan

Framför din eldstad så måste det finnas ett eldstadsplan eller gnistskydd. Planet är till för att förhindra att golvet antänds om gnistor, glöd eller spill hamnar utanför eldstaden. Det finns en rad olika material som går att använda som eldstadsplan. Kravet är att det skall vara obrännbart och minst 0,7 mm tjockt. Vanligt förekommande är eldstandsplan gjort av sten, betong, tegel, glas, koppar och mässing. Förutom att materialet inte får vara brännbart är det viktigt att det tål hög värme så att det inte spricker.

Gör plats för förvaring för ved 

Det är viktigt att alltid elda med lagom torr ved. Det innebär att den har en fukthalt på cirka 20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner fukthalten reduceras från runt 50 procent till lämplig procenthalt.  För att din ved ska torka så snabbt som möjligt ska den lagras torrt och luftigt. Det gör den om du att staplar den så att det blir god genomluftning, exempelvis genom stapel, stack eller spjällådor. Eldar du med fuktig ved riskerar du att det skapas tjära i rökkanalerna och det är när tjäran i skorstenen antänds som det startar en soteld.

Stapla alltid vedträna med barken uppåt, så att veden inte ruttnar.

Var noga med att inte förvara fuktig ved inomhus. Förvarar du fuktig ved inomhus bildas snabbt mögel och veden torkar mycket dåligt. Dessutom kan det bidra till ett dåligt inomhusklimat och kan locka fram objudna gäster som bor i vedträna. Använd veden du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli lite väl torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt på under tio procent brinner upp fort, ger lite mindre värme och utsläpp av föroreningar som sot och kolväten lite högre. 

Förhöj upplevelsen runt din kamin

Det finns massvis med fina och praktiska tillbehör att välja på som förhöjer intrycket av kaminen, men som också gör hanteringen med att elda både smidigare och roligare. Passa på att se över inredningen i rummet i samband med att du installerat din nya kamin. Det finns exempelvis många lösningar där ett vedfack är integrerad med själva eldstaden.

Skorstensfria kaminer

Du vet väl att du kan inreda med en kamin även om huset eller lägenheten saknar korsten? Idag finns det ett stort sortiment av moderna kaminer som drivs på bioetanol. Elda har valt att satsa på Planika, som är världsledande på bioetanolkaminer.

Bioetanolkaminer har en stor marknad i Europa och har även blivit alltmer populära på den svenska marknaden. Fördelarna är flera. En bioetanolkamin är både miljövänlig och enkel att använda. Det finns ett stort utbud av bioetanolkaminer där utseendet och funktionaliteten spelar en avgörande roll, då design och funktion är mer prioriterat än värme för dessa kaminer. Det finns bioetanolkaminer som placeras på golvet, vägghängda modeller och inbyggda.

När det behövs gör vi hembesök

I början av processen är det många frågor som behöver besvaras om hur du ska gå till väga. Då är det tryggt att prata med någon med fackmannakunskap. På Elda gör vi, när det krävs, hembesök för att vi ska kunna göra rätt bedömningar kring förutsättningar för installation och montering. Ett hembesök kan också vara betydelsefullt för att kunna ge dig rätt råd och fackmannakunskap kring dina val av eldstad och en vederhäftig offert. På Elda har vi har en kostnadsfri tjänst som heter ”Kaminkollen”, där vi kommer hem till dig och kollar vad som behövs för att installera en kamin.

Planering