Välj din butik

Vanliga frågor om Installation

Brandskyddskontrollen innebär att eldstaden, skorstenen och taksäkerheten kontrolleras så att de uppfyller säkerhetskraven som fanns när eldstaden installerades och att den uppfyller eventuella nya krav på brandsäkerhet.

Lika viktigt som att skorstenen fungerar som den ska är att taksäkerheten är på plats. För att en skorstensfejarmästare ska kunna besiktiga, kontrollera eller sota en skorsten finns det krav på säker väg till och runt skorstenen. Bland annat ska det finnas stegar eller takbryggor i metall på taket och ett glidskydd vid takfoten.

Ja, de flesta tillverkare erbjuder flera färger på inneskorstenen.

Skorstenens viktigaste uppgift är att på ett säkert sätt leda bort rökgaserna. Viktigt är också att den passar kaminen som hand i handske och att den smälter in i husets design. Det är viktigt att välja skorsten efter eldstad så den blir rätt dimensionerad, både gällande skorstensrörens längd bredd och längd och skorstenshuvens bredd och längd. Olika skorstenar kräver olika drag och det är viktigt att den blir optimal så att det blir enkelt att elda och att det inte sotar.

En kamin behöver luft för att fungera. Detta kan ske genom en yttervägg, en kanal i golvet eller genom en skorsten med tilluftskanal.

Elda-certifieringen är framtagen av några av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll. Den eldstadsinstallatör som med godkänt resultat klarat kunskapsprovet efter genomförd utbildning och samtidigt uppfyller alla de krav som finns på praktisk erfarenhet, kan ansöka om riksbehörighet som Certifierad Eldstadsinstallatör hos Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) för en period av tre år.

Innan kaminen får tas i bruk ska den besiktas av en oberoende besiktningsman, exempelvis en certifierad skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att kamin och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Besiktningsmannen skickar därefter in ett sotarintyg till Byggnads- och Miljönämnden, som utfärdar slutbevis.

Det som vanligtvis efterfrågas är golvets bärighet i förhållande till kaminens vikt, anvisningar kring eldstadsplanets material, tjocklek, storlek och placering, kaminens avstånd från bakre väggen, uppgifter om rökkanalen, installation av skorsten och takskyddsanordningar.

I kontrollplanen anges de punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet kring att bygga, installera och montera en eldstad.

Det som vanligtvis efterfrågas är ansökan om anmälan, planritning, fasadritning, sektionsritning, information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras och förslag till kontrollplan för eldstaden.

Vid en mindre ändring eller om du ska byta ut din gamla kamin mot en likvärdig behövs ingen bygganmälan, men för din egen säkerhet – låt någon sakkunnig besiktiga arbetet. Funderar du däremot på att installera en spiskassett i din befintliga, öppna spis, krävs alltid en bygganmälan.

Ja, du behöver skicka in en bygganmälan till Byggnadsnämnden i din kommun. Olika kommuner har olika riktlinjer för var, vad och hur man får elda i sin kamin. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning.

Du behöver vanligtvis inte ansöka om bygglov när du enbart ska ändra en befintlig kamin eller installera en ny. Det du däremot alltid måste göra, är att skicka in en bygganmälan till Byggnadsnämnden i din kommun. Olika kommuner har olika riktlinjer för var, vad och hur man får elda i sin kamin. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning.

Om det är en utomhuskamin med skorsten får du inte placera den under taket. Det skulle medföra en stor risk för brand.

Om du är händig kan du själv platsbygga en öppen spis från grunden. Då är det enbart vilja, fantasi och vision som sätter gränserna. Det finns många användbara material att välja mellan. Du kan formge och bygga en eldstad i sten, betong eller plåt – eller något annat icke brännbart material. Det absolut viktigaste att tänka på är brandsäkerheten och hur röken leds ut från eldstaden.

De allra flesta väljer att placera kaminen på en central plats i hemmet. Har du en öppen planlösning kan du exempelvis hitta en placering som gör det möjligt för dig att njuta av den från flera rum. Det finns några viktiga saker du behöver tänka på gällande installationen av kaminen och skorstenen. Skorstenen måste enligt dagens regelverk mynna över taknocken, vilket gör det fördelaktigt att placera kaminen så nära nocken som möjligt. Om huset är tänkt att ha ett klassiskt sadeltak kan det därför bli problematiskt att placera kaminen mot ytterväggen där taket är som lägst. Det skulle i så fall innebära en väldigt hög skorsten. Om du har en ovanvåning och kaminen ska placeras på nedanvåningen behöver du ta hänsyn till var röret kommer upp via golvet. Det bästa är om den hamnar i en klädkammare eller mot en vägg.

När det krävs, gör vi på Elda hembesök för att kunna göra rätt bedömningar kring förutsättningarna för installation och montering.

Kaminkollen är en tjänst som utförs av en av Eldabutikens experter för att förenkla ditt beslut om installation av kamin i ditt hem. Vi bokar in ett möte digitalt, i butiken eller om det krävs, hemma hos dig, och under mötet kommer vi fram till om du kan ha en kamin och i så fall vilken typ som lämpar sig för ditt hem och dina behov.