Välj din butik

Elda hållbart och säkert

Brasvärme är 100 % klimatneutralt, eftersom ved är en förnybar energikälla. Eldar du på rätt sätt, i en modern kamin, ger den värme på ett säkert, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Utifrån samhällets krav på hållbarhet, byggd på förnyelsebara energikällor, har brasvärmen alltså sin givna plats. Oavsett hur bostaden eller verksamheten i övrigt värms upp, är en kamin ett mycket bra komplement.

Rent brännande kaminer, med s.k. Clean Burn-teknologi, reducerar utsläpp av skadliga partiklar. För att vedeldning skall vara miljömässig är det viktigt att man väljer en modern kamin med ren förbränningsteknologi.

På bilden ser du Jøtul F 373 Advanced.

Välj en kamin med ren förbränning

En modern kamin med ren förbränning, s.k. Clean Burn-teknologi, har ett dubbelt förbränningssystem som utnyttjar veden maximalt, genererar mycket låga föroreningsnivåer som ger 80 % lägre partikelutsläpp än gamla kaminer. Det krävs därmed en mindre mängd ved för att få samma värme, vilket betyder att eldstaden har en hög verkningsgrad. Rökutsläppet blir dessutom minimalt i och med att det i brännkammaren produceras värme i stället för rök. Våra leverantörer ligger alla långt framme i sin produktutveckling och uppfyller därmed samhällets hårda eko-krav. Det är inte vedeldning i sig som orsakar föroreningarna – det är de gamla eldstäderna med ofullständig förbränning. Därför har alla som har en gammal eldstad en skyldighet att byta ut den mot en en kamin med modern förbränning. 

Elda miljövänligt med ved

Ved är ett förnybart bränsle med mindre klimatpåverkande utsläpp än fossila bränslen. Men vedeldning bidrar också till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige och är en av de största källorna till att sot sprids i Arktisområdet, vilket påskyndar issmältningen och orsakar klimatstörningar i hela världen. Att elda ved på ett miljövänligt sätt är en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna. För att få bra fart på elden och minimera utsläppen är det därför viktigt att alltid elda med torr ved. Se också till att använda dig av fint huggna vedträn när du tänder brasan och tändmedel som exempelvis briketter, block eller tändpåsar, så undviker du pyreldning. När elden väl tänds behövs rikligt med luft och så låt luckan stå lite öppen. När elden väl tagit sig, stäng luckan, men se till att lufttillförseln fortfarande är god med fullt öppna spjäll.

Elda alltid med torr ved

Veden du eldar med ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på cirka 20 %. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner fukthalten reduceras från runt 50 % till lämplig procenthalt. Vill du vara säker på att veden är lagom torr, kan du köpa en fuktmätare. Den ved som du tar in, ska du använda inom ett par veckor, annars kan den bli alltför torr. Ett vedträ med en fukthalt på under 10 % brinner upp fort och ger mindre värme. Dessutom blir utsläppen av föroreningar som sot och kolväten högre när mycket torra vedträn eldas. Elda med ved och inget annat i din vedeldade kamin. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är absolut förbjudet. Att elda annat än ved ger utsläpp av giftiga ämnen och är dessutom olagligt eftersom det klassas som avfall.

Se till att elda på ett miljövänligt sätt för att minska påverkan på miljön. För att få fart på elden är ett tips att använda tändmedel som briketter, block eller tändpåsar. Se också till att använda fint huggna vedträn.

Vid listning av olika träslags energi-innehåll utgår man från torkad ved med en fukthalt på 20 % och enheten kilowattimmar per kubikmeter fast volym (kWh/m3f). I princip hamnar de flesta träslag mellan 2 000 och 4 000 kWh/m3f. Om man sammanställer vanliga svenska träslag, och utelämnar syren, som visserligen är väldigt energirik, men ganska ovanlig att elda med, ser det ut så här: 

Rangordning av olika träslags energiinnehåll:

 1. Ek och avenbok ligger i topp med värden närmare 4 000 kWh/m
 2. Idegran, oxel och fruktträd hamnar strax över 3 000 kWh/m
 3. Alm, ask, lönn, björk, rönn, hassel och bok ger nästan 3 000
 4. Hägg, salix, lind och tall ligger runt 2 500 kWh/mkWh/m
 5. Gran, asp, al och alm finns längst ner, strax ovanför 2 000 kWh/m

Träslagens olika egenskaper:

 • Tall och gran sprakar och sprätter
 • Al och bok brinner lugnt och med lite rök
 • Ask torkar snabbt, men brinner också upp snabbt
 • Fruktträd brinner fint och ger bra glöd
 • Ek brinner med hög temperatur och doftar lite rökigt
 • Asp och hästkastanj brinner fint
 • Bok, alm, ek, lönn och rönn bygger upp fina glödbäddar
 • Björk är bra på allt – lättkluven, snabbtorkad, sprätter inte och brinner med vackra lågor

Källa: ”Elda på bästa sätt i kamin, kakelugn och öppen spis” av Johan Tell

Klyv veden säkert

När du ska tända en brasa är det viktigt att du använder dig av mindre vedträn och vedflis för att brasan ska ta fart snabbt och därmed säkert och miljömässigt.

Kindling Cracker är för dig som vill vara säker och trygg när du klyver ved. Det sker tusentals yx-relaterade olyckor varje år. Med vedklyven Kindling Cracker klyver du veden snabbt och lätt och med alla fingrar i behåll. Kindling Cracker är originalet av vedklyvar och finns i två olika storlekar och du kan även köpa till hammaren som ett paketpris.

Så här tänder du brasan

Bygg brasan genom att lägga lite större vedklampar, anpassade efter eldstadens storlek, i botten och stapla luftigt. Avsluta med tändved på toppen. Tänd sedan brasan uppifrån och låt elden växa nedåt i takt med att den blir varmare. Se till att snabbt få ordentlig fyr och därmed hög temperatur i eldstaden. Tändbriketter eller tändkuddar är ett enkelt och effektivt hjälpmedel när du tänder brasan. Se till att bara använda torr ved och pyrelda inte. Se i stället till att det alltid finns tillräckligt med luft till förbränningen – hellre för mycket luft än för lite. När det brinner i kaminen går luft och rök ut genom skorstenen. Samma mängd luft som försvinner ut måste tillföras rummet, till exempel genom öppna ventiler. 

Elda ner, inte upp

 1. Börja med att placera tre större vedträn i botten av kaminen.
 2. Lägg sedan in några mindre vedträn ovanpå som korsar dom i botten. Lägg på ett par tändkuber eller tändkuddar och lite träflis och tänd på.
 3. Stäng luckan och öppna spjället fullt, så att det kommer in syre och blir drag i skorstenen. Voilà! Vänta i ca 15 minuter tills brännkammaren är uppvärmd innan du reglerar spjället.

Det finns flera saker att tänka på för att elda säkert och miljömässigt. Elda alltid med torr ved, som lagrats luftigt under minst ett år. En vanlig orsak till att tjära bildas i skorstenen är att man eldar med alltför fuktig ved, vilket ökar risken för sotbrand. Använd gärna tändmedel som briketter, block eller tändpåsar, för att snabbt få fart på elden. Använd aldrig tändvätska, som är mycket brandfarligt, utan följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Det är inte ovanligt att eldstaden rymmer mer ved än vad skorstenen tål. Använder du mycket ved under lång tid, kan rökkanalen bli alltför varm, vilket kraftigt ökar risken för brand i omgivande, brännbara material. En tumregel är att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme (väg ett antal vedträn på en vanlig badrumsvåg så du får koll på vikten), och inte längre tid än tre till maximalt fyra timmar. Låt sedan kaminen vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Ha koll på röken

Ett enkelt sätt att kontrollera att förbränningen är god är att gå ut och titta på röken. Eldar du rätt ska röken som kommer ur skorstenspipan knappt vara synlig, utan likna genomskinlig vattenånga. Varmare dagar ska röken vara i det närmaste osynlig och bara ses som ett värmedaller.

Närmast osynlig rök vittnar om hållbar eldning.

Är röken gulaktig innehåller den för mycket tjära.

Miljöfarliga och störande utsläpp från lokala eldstäder är ett problem och därför är det viktigt att du även eldar hållbart ur ett miljöperspektiv. Om röken är mörk och illaluktande tyder det på att förbränningen är ofullständig. Förmodligen är det dåligt drag i skorstenen som resulterar i sämre förbränning, mer utsläpp och ökad risk för soteld. Om röken är gul är det ett tecken på att röken innehåller tjära. Orsaken är då ofullständig förbränning till följd av alltför låg temperatur och för låg lufttillförsel. Kompakt vit rök indikerar att veden är alltför fuktig. 

Har du drag i skorstenen?

När skorstenen är kall kan det vara svårt att få bra drag, vilket gör det svårare att få fyr på brasan. När elden inte kommer i gång ordentligt skapas mer rök och sot, och dessutom tränger hälsofarliga partiklar ut från eldstaden. Detta är inte bra för miljön och hälsan. Om röken är mörk och illaluktande tyder det på att förbränningen är ofullständig. Förmodligen beror det på dåligt drag i skorstenen, vilket resulterar i sämre förbränning, mer utsläpp och ökad risk för soteld. Så länge skorstenen är hel och utan sprickor kan en rökgasfläkt lösa problemet. Elda samarbetar med Exodraft som är marknadens ledande tillverkare av rökgasfläktar. Exodrafts rökfläktar kan enkelt monteras på skorstenen, antingen vid installation av eldstaden eller i efterhand.

Så länge skorstenen är hel och utan sprickor kan en rökgasfläkt lösa problemet med dåligt drag som kan resultera i sämre förbränning, mer utsläpp och ökad risk för sotbrand.

En rökgasfläkt ger skorstenen mer drag

Elda har valt att samarbeta med Exodraft, ett danskt bolag, som i över 60 år utvecklat, tillverkat och sålt rökgasfläktar. Med försäljning i mer än 40 länder och ett stort och brett utbud på marknaden är Exodraft världsledande i lösningar för mekanisk skorstensdrag och värmeåtervinning. Exodrafts produkter bygger på en omfattande förståelse för sambandet mellan förbränning och skorstensdrag och löser problem med otillräckligt skorstensdrag för både privatpersoner och företag.

Exodraft rökgasfläktar finns i olika storlekar och kapacitet för att möta de olika behoven hos både privata bostäder och stora industrianläggningar, som braskaminer och insatser för fasta bränslen, vedeldade bastuugnar, eldstäder i restauranger, pizzerior och barer, ugnar i bagerier, små pannor för olja, gas eller biobränsle, såsom pelletspannor och pelletskaminer.

Kunskap & inspiration