Välj din butik

Välkommen att lära känna Premodul lite närmare.

Om Premodul

Premodul skorstenssystem tillverkas i småländska Markaryd och är ett varumärke inom NIBE-koncernen och är framtaget i samarbete med Contura. Skorstenen passar alla kaminer och eldstäder, är CE-märkt, testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och det ingår alltid 25 års garanti på installerad skorsten. 

Den fyrkantiga huven går att få i svart eller tegelröd färg, medan den runda finns i svart utförande.

Skorstenens huvudsakliga uppgift är att på ett säkert och hållbart sätt leda bort rökgaserna. Men det är också viktigt att skorstenen passar kaminen och blir en naturlig del av inredningen. Med en skorsten från Premodul kan du känna dig trygg, oavsett om det handlar om säkerhet eller inredning. Premodul modulskorstenar är ett helhetssystem, från anslutningen på kaminen upp till innertaket och takgenomföringen. Och du kan välja om du vill ha svart, grå eller vit färg på skorstensröret.

Flexibel och passar alla hustyper

Premodul modulskorstenar är ett flexibelt skorstenssystem som passar de flesta hustyper, oavsett om huset har några år på nacken eller är helt nybyggt. Monteringen är enkel och varken spännband eller låsbleck behövs. Dessutom kan den monteras genom både övervåning och vindsutrymme utan att byggas in i schakt, vilket sparar både tid och pengar vid installation. En annan fördel är att skorstenen snabbt blir uppvärmd och skapar nödvändigt drag, vilket är en förutsättning för att kunna elda hållbart och säkert i kaminen.

Svart Premodul inneskorsten i kombination med Contura 330.

Synlig eller dold skorsten

En Premodul skorsten kan antingen toppmonteras direkt på kaminen eller finns möjligheten att ansluta den bakåt med en fristående skorstenslösning. Skorsten är väldigt säker och den får dras nära brännbart material. Många anser att skorstenen är en vacker del av inredningen och med en Premodul skorsten kan du välja mellan fler olika färger på innerskorstenen. Om du inte vill att skorstenen ska synas kan du bygga in den i ett omslutande schakt. Du behöver inte heller någon murstock för eldstaden, så kaminen kan placeras där du önskar i rummet för bästa effekt och maximalt mys.

Om du inte vill att skorstenen ska synas kan du bygga in den.

Premodul skorsten är oerhört flexibel och kan vinklas och dras snett för att få det snyggaste utseendet och som passar inredningen på bästa sätt. Om du inte har möjlighet att dra skorstenen invändigt, kan du använda dig av vår utvändiga skorsten. Placera kaminen vid en yttervägg och dra skorsten utmed fasaden upp till nocken.

Om du inte har möjlighet att dra skorstenen invändigt, kan du använda dig av vår utvändiga skorsten. Placera kaminen vid en yttervägg och dra skorsten utmed fasaden upp till nocken. Tänk på att skorstenen aldrig får sluta nedanför taknockens höjd.

Inbyggd tilluftskanal

För att en kamin ska fungera behövs luft. I nya, täta hus kan det finnas för lite förbränningsluft i rummet. Då  behöver luft tillföras till kaminen på annat sätt. Det kan ske genom en kanal i golvet, genom en yttervägg eller genom en skorsten med tilluftskanal. Genom att välja en skorsten med tilluftskanal är det möjligt att placera kaminen och skorstenen där du helst vill ha den, där den är som mest effektiv för uppvärmningen och där du ser elden bäst i rummet.

Installation vid nybygge

Vid nybyggnation har du möjlighet att förbereda för en installation av en kamin genom att förmontera skorstenen. Det gör du genom ett ”övergång teleskop” med upphäng monteras i bjälklaget. Detta påskyndar sedan installationen av både skorsten och kamin. När huset väl är klart, kopplar du in valfri kamin med hjälp av teleskopmodul. Enkelt och bra. Med tilluftskorsten har du också möjlighet till friare placering av din eldstad, eftersom tilluften inte behöver tas via golvet eller en yttervägg. Har du två våningar och skulle vilja ha en kamin på båda våningarna? Med en T-modul har du möjlighet att installera två kaminer till samma skorsten.

Braskaminer
Contura 896G Style
fr. 32 900 kr
Braskaminer
Contura 886G Style
fr. 28 900 kr
Braskaminer
Contura 596 Style
fr. 34 900 kr

Visste du detta om Premodul?

Premodul skorstenar är framtagen i samarbete med Contura. Det innebär att väljer du en kamin från Contura tillsammans med en Premodul skorsten får du en anpassad helhetslöning.

Vill du veta mer om Premodul?
Besök premodul.se

Liknande tillverkare:

NVI Skorstenssystem

I skorstensröret finns alla viktiga delar som gör att NVI kan ge 25 års garanti. Här hittar vi det tjockaste innerröret på marknaden idag, gummipackning som håller tätt och omlottskarvning av isoleringen. NVI är självfallet också säker och samtidigt har man tagit fasta på att den ska vara snygg att se på.

Schiedel

Framsynt, klarsynt och handlingskraftig. Så beskrivs Schiedels grundare Friedrich Schiedel, som 1946 startade en betongfabrik som snabbt specialiserade sig på skorstenar. Schiedel är idag Europas ledande skorstenstillverkare, men också en framstående tillverkare av kaminer.

Svenska Westaflex

1975 började Svenska Westaflex utveckla effektiva kanaler för skorsten med egen tillverkning i huset. Att kontrollera alla delar i produktionen ger möjlighet att erbjuda snabba omställningar, skräddarsydda lösningar, säker kvalitet och mycket hög leveranssäkerhet.