Välj din butik

Välkommen att lära känna CW Lundberg lite närmare.

Om CW Lundberg

CW Lundberg erbjuder innovativa, miljövänliga och stilrena produkter för tak och taksäkerhet. Genom kvalitetssäkrad produktion och utvalda material med ytbehandling garanteras du produkter som klarar svåra miljöer, minskar påfrestning på taket och möjliggör en ergonomisk och säker arbetsmiljö.

Äkta svenskt dalahantverk

I en lada i Älvdalen startade Bengt Lundberg CW Lundberg och från sin idé tog han fram ett system för taksäkerhet. Hans devis har alltid varit att inte krångla till det. CW Lundberg är idag över 90 anställda. All produktion sker idag i Mora och kontrolleras noga för att hålla sin höga klass och ISO-certifiering. Detta gör att de som enda taksäkerhetsföretag kan ge 40 års garanti i korrosivitetsklass C4. Med fokus på att en hållbar miljö går igenom allt i bolaget strävar man ständigt efter att nå ännu mindre utsläpp i alla led. Med inspiration från IKEA kommer alltid allting komplett packat i lätthanterliga paket. För installatören sparar det mycket tid och jobb att veta att han har de skruv, längder och steg som ska monteras med sig, och det gillar vi. Det ska vara enkelt.

Idag har sonen Thomas Lundberg tagit över som VD.

Räkna med taksäkerheten tidigt i processen

CWL är en fullserviceleverantör av taksäkerhet och erbjuder möjligheten att bedöma dina behov kring taksäkerhet på plats. Oavsett om du planerar att installera en eldstad vid nybygge, om- eller tillbyggnad eller om det handlar om en installation i ett befintlig hus är det viktigt att tidigt räkna med taksäkerheten. Det finns ett antal regler som ska följas och rekommendationer tas hänsyn till och taksäkerheten kan med fördel projekteras och ritas in redan när en byggnad eller takkonstruktion ligger på ritbordet.

CWL inspireras av att utveckla de bästa produkterna på marknaden. De ska vara starka, lätta och miljösmarta.

Din skyldighet som fastighetsägare

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska kontrolleras och sotas har skyldighet att se till att brand förebyggs och därmed också skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga att sotaren eller kontrollanten säkert ska kunna ta sig upp på taket, ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen. För den som beträder ett tak är taksäkerhetsanordningar livsviktigt. Därför skall tak vara försedda med taksäkerhetsutrustning som uppfyller Boverkets byggregler, som anger en lägsta kravnivå.

Taksäkerheten är livsviktig för den som utför arbete på tak.

Vikten av taksäkerhet

Att beträda ett tak ska kunna ske på ett smidigt och säkert sätt. När det gäller kontroll och sotning av skorstenen innebär det att vägen dit ska ha  tillträdesleder som är både ergonomiskt tillfredsställande och som förhindrar fallolyckor. Exempel på hjälpmedel för tillträdesleden kan vara taksteg, takstege och gångbrygga. Standard för fasta skyddsräcken på tak finns ännu inte, men det är lag på godtagbart fallskydd vid fallhöjder på över 2 meter. Du som fastighetsägare har en skyldighet att utföra tillsyn och vidta åtgärder så att funktioner och anordningar på tak upprätthålls. Har taket eller taksäkerhetsanordningar brister får taket inte beträdas.

Du som fastighetsägare har en skyldiget att upprätthålla taksäkerheten.

Taksäkerhet som en naturlig del av huset

Som marknadsledare pågår det en ständig produktutveckling för att produkterna ska motsvara de behov, önskemål och krav på säkerhet som marknaden kommer att ställa, inte bara idag utan även i framtiden. En viktig del är att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt och därigenom bidra till en hållbar miljö för kommande generationer. Det är även självklart att produkterna ska vara en naturlig del av huset i form av utseende som lyfter hela huset. För CW Lundberg är det självklart att du som kund får välja färg enligt vår kulörkarta utan extra kostnad.

Visste du detta om CW Lundberg?

Är du arkitekt eller konstruktör erbjuder CWL alla sina produkter som BIM-objekt framtagna i Autodesk Revit, som direkt kan läggas in i ritningsprogrammet.

Vill du veta mer om CW Lundberg?
Besök cwlundberg.com

Liknande tillverkare:

TJB

Familjeägda TJB jobbar för att utveckla, tillverka och sälja kvalitativa och smarta produkter som underlättar arbetet på taket. Från att i starten haft en handfull egna takprodukter i sortimentet har det idag utvecklats till ett stort och brett sortiment och TJB är idag en helhetsleverantör av taksäkerhet.

Svenska Westaflex

1975 började Svenska Westaflex utveckla effektiva kanaler för skorsten med egen tillverkning i huset. Att kontrollera alla delar i produktionen ger möjlighet att erbjuda snabba omställningar, skräddarsydda lösningar, säker kvalitet och mycket hög leveranssäkerhet.

NVI Skorstenar

I skorstensröret finns alla viktiga delar som gör att NVI kan ge 25 års garanti. Här hittar vi det tjockaste innerröret på marknaden idag, gummipackning som håller tätt och omlottskarvning av isoleringen. NVI är självfallet också säker och samtidigt har man tagit fasta på att den ska vara snygg att se på.