Eldaveckan är igång 16-23 september - med årets bästa priser på brasvärme