Facebook tag Hoppa till innehåll

Skorstensrenovering för säkrare eldning

En väl fungerande skorsten leder inte bara bort rök, den ska även ge jämn temperatur, bra luftdrag och bidra till en effektiv uppvärmning som optimerar energiprocessen och minimerar miljöpåverkan. Men med tiden blir din skorsten sliten och otät – för din och din familjs trygghet bör den då renoveras.

Bra och pålitlig värme förutsätter att allt runtomkring din eldstad är i gott skick. När allt fungerar optimalt får du mesta möjliga värme för pengarna – du sparar alltså både på plånboken och miljön.

Oavsett om din skorsten har drabbats av mindre sprickor eller rejält förfall kan vi på Eldabutiken hjälpa dig att se över och laga din skorsten. Med hjälp av modern teknik kan vi fackmannamässigt montera, täta och renovera din skorsten, oavsett om du har en murad skorsten, blockskorsten i pimpsten eller stålskorsten.

Välkommen in!

Hitta närmaste butik

Tuffa påfrestningar skadar din skorsten

Ett inte ovanligt problem är att husets skorsten är sliten och behöver renoveras. Kondensvatten, syror eller regn innebär tuffa påfrestningar för din skorsten och resultatet av belastningar som dessa kan bli en otät skorsten.

En otät skorsten försämrar inte bara funktionen i rökkanalen, utan kan också innebära en stor brandrisk samt hälsorisk. Ohälsosamma och brandfarliga rökgaser kan leta sig ut genom sprickorna och sprida sig i bostads- och vindsutrymmen.

Vid en eventuell soteld eller skorstensbrand kan branden sprida sig genom otätheterna och för en skorsten som inte är tätad som den ska kan det nu uppstå stora problem.

Sotning

Din eldstad och skorsten måste regelbundet sotas och brandskyddskontrolleras (inkluderar även tak och steganordningar) för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Varje kommun beslutar om hur ofta sotning ska göras, så se vad som gäller i er kommun. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning.

Skorsten som inte använts på länge

En skorsten som inte använts på länge bör ses över innan du börjar elda. En gammal skorsten klarar i regel inte av att leva upp till moderna krav om energisparande och minsta möjliga föroreningar, därför behövs i de flesta fall en renovering av skorstenen innan den börjas användas – oavsett eldstad och bränsle.

Hur ofta bör man renovera sin skorsten?

Du bör se över din skorsten årligen för att snabbt upptäcka nya sprickor eller mindre skador. Ofta kommer skadorna smygande, vilket innebär att det börjar med en liten spricka som snart vuxit och blivit fler.

 

Hitta närmaste butik

Foto: NVI/Per Danielsson

3 tips på hur du tar hand om din skorsten på bästa sätt

1. För att undvika soteld bör du se till att inte elda med sur ved. När du eldar med sur ved går det åt energi till torkning av veden, och den ånga som bidas kyler av rökgaserna vilket leder till att kondensering kan uppstå.

2. Se till att använda skorstenen regelbundet. Precis som en bil mår en skorsten inte bra av att stå oanvänd under en längre period.

3. Det bästa sättet för att bibehålla en säker skorsten är att kontinuerligt se över och hålla den i gott skick.

Vill du veta mer om renovering av din skorsten?

Kom gärna in i butiken om du vill veta mer om skorstenar och skorstensrenovering och vad det kan innebära för just dig. Välkommen in!

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.