Heda Villaskorsten

Heda villaskorsten är en robust skorsten av pimpstensbetong avsedd för alla fasta och flytande bränslen. Pimpsten, som bildas vid vulkanutbrott, tål höga rökgastemperaturer och har mycket god isoleringsförmåga. Detta innebär att röken inte kyls ner, vilket säkerställer ett bra ”drag” och eliminerar risken för kondensbildning. Dessutom blir skorstenens yttertemperatur låg. Det innebär att den kan placeras mycket nära brännbara byggnadsdelar med bibehållen hög säkerhet.

Typgodkänd

Heda villaskorsten är typgodkänd och godkänd för eldstäder med upp till 120 kW tillförd effekt. Den tål dessutom förhöjda rökgastemperaturer upp till 450 °C vid normal drift. (Typgodkännande 0237)

Platsbesparande och lättmonterad

Tack vare att Heda villaskorsten har små yttermått och att den får placeras så nära som 20 mm från brännbara byggnadsdelar kräver den litet utrymme vid bjälklagsgenomföringar. Den får med god marginal plats mellan reglarna i ett bjälklag. Lister, takpanel, parkettgolv etc. får gå direkt mot skorstenen. Heda villaskorsten är lätt- och snabbmonterad tack vare den låga vikten och skorstenselementens konstruktion. Rökröret, isoleringen och yttermanteln utgör en enda komponent. Rensluckelementet och element med färdig håltagning förenklar montaget ytterligare.

Enklare armering

Om skorstenen blir hög ovan yttertak finns armeringsvajrar i önskade längder istället för vanliga armeringsstänger. Härigenom förenklas armeringsmomentet högst betydligt.Om skorstenen skall plåtbeklädas ovan yttertaket finns färdiga kompletta plåthuvar i byggsats.

Enkel, säker fogning

Skorstenselementen är fasade i skarvarna och sätts ihop med ett speciellt lim som medföljer vid leveransen. Allt för att garantera en tät skorsten. Heda villaskorsten är svensktillverkad och därmed anpassad efter våra stränga klimatiska förhållanden.

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.