Facebook tag Hoppa till innehåll

Skorsten till eldstaden 

Till alla eldstäder som eldas med ved eller gasol behövs en rökkanal som leder ut rökgaserna. Det finns olika skorstenslösningar på marknaden idag för att anpassa till husets stil och eldstadens behov.

Vi utför skorstensrenoveringar av befintliga murade skorstenar och bygger nya. Vi monterar också nya modulskorstenar från våra största leverantörer NVI, Premodul och Schiedel. Här kan man välja mellan flera färger både på röret inne och på skorstenshuven, samt om du vill ha en rund eller fyrkantig huv. I samband med installation på taket monteras också den taksäkerhet som krävs av dig som husägare, för säkert takarbete och sotning.

Om det finns en befintlig skorsten rekommenderar vi alltid att du kontrollera din skorsten innan  anslutning av en ny kamin. Både av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl. En skorsten som eldats för hårt i med alltför heta rökgaser kan ha skadat murade skorstenar eller förstört isoleringen på stålrörsskorstenar.

Vedeldad eldstad

När vi tittar på en vedeldad eldstad behöver skorsten ha en viss längd enligt eldstadsleverantörens specifikation för att skapa ett drag i eldstaden. Har man ett lågt hus och därmed en kortare skorsten och kanske undertryck i huset kan en rökgasfläkt hjälpa till att uppfylla kraven. Denna monteras på toppen av skorstenen. Skorstenen ska gå över nock på huset.

Eldstad med gasol

Väljer man en gaseldstad behövs en skorsten inne på ca 1 meter ovanför eldstaden, se varje leverantörs specifikation för respektive modell. Denna går sedan genom yttervägg eller tak och avslutas med ett mindre beslag för väggenomföring eller en skorsten för takmontage.

Bioetanoleldstad

Eldstäder som drivs med bioetanol behöver inget skorstensmontage och är ett bra alternativ i tex lägenheter.

Bild: Premodul
  • 1) Kamin med helisolerad vinklad skorsten.
  • 2) Skorstenen är monterad genom yttervägg och längs fasaden och genom taket.
  • 3) Fristående vinkelmodul bakom kaminen.
  • 4) Rakt upp från kaminen. På andra våningen har en annan färg valts på skorstensröret.
  • 5) skorstenen är monterad genom yttervägg och i vinkel längs fasaden och utanför taket.
  • 6) Kamin med halvisolerad vinklad skorsten.
  • 7) Kamin ansluten med T-modul
  • 8) Monterad genom ett platt tak och vidare upp längs en fasad.

Vanliga skorstenstyper

Modul-skorsten

En modulskorsten byggs samman av välisolerade stålrör som monteras ihop med snygga skarvar från eldstaden och upp genom taket. Tack vare stålets egenskaper håller hela skorstenen en jämt temperatur vilket minskar tjärbildning och kondens i röret vid rätt utförd eldning.

Murad skorsten

En murad skorsten kan göras med stenar eller block och kan putsas. Denna håller värmen även efter avslutad eldning en stund men är lite trögare att få upp värmen ifrån början.

Om skorstenen är utdömd

Om du har en befintlig murskorsten som blivit utdömd av sotaren beror det oftast på läckage mellan kanalerna eller genom skorstenens utsida finns det alternativ att renovera den för att få elda i eldstaden igen. En tätningsmetod är att installera ett böjbart metallrör i syrafast/rostfritt stål. Röret ska var anpassat i dimension efter den eldstad som ska anslutas till. Röret monteras i hela kanalens längd, avslutas på en bottenkona en bit ovanför anslutningsröret från eldstaden.

Vid tätning av rökkanalen genom s.k. ”glidgjutning” använder man kanalens ursprungliga area och applicerar ett keramiskt bruk (keramisk tätningsmassa som tål högre temperaturer än vanligt murbruk, och är anpassat efter både upphettning, avkylning och längdutvidgningen i skorstensmaterialet) på kanalens sidor genom tryck och friktion.

Vill du veta mer?

Kom gärna in i butiken om du vill veta mer om skorstenar och skorstensrenovering och vad det kan innebära för just dig – välkommen!

Bygglov kan krävas ex. vid skorstensmontage på utsidan av huset, eller där skorstenen utgör en nämnvärd förändring av husets utseende. Se vad som gäller i just er kommun.

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.