Pressmeddelande från Eldabutikerna, 2016-05-30

Nu öppnar Eldabutiken Luleå

Eldabutiken fortsätter att expandera och etablera nya butiker i landet, hittills åtta under de senaste tre åren. Den 9 juni slår portarna upp för vår hittills nordligast belägna butik.
– Vi har ett stort upptagningsområde som sträcker sig från långt uppe i norr ned till Piteå och ser verkligen fram emot att träffa våra kunder. Givetvis bjuder vi på spännande erbjudanden från och med invigningsdagen och framåt, säger Johan Nordqvist, en av de två ägarna till den nya butiken i Luleå.

Eldabutikernas butik i Luleå ligger på Spantgatan 16 i Notvikstan, är 250 kvm stor och nås på några minuter med bil från centrum. Handelsplatsen rymmer flera verksamheter med inriktning på bygg och inredning. Exempelvis ligger Happy Homes butik och XL-byggs varuhus i alldeles i närheten.

Nya eldstäder minskar miljöutsläpp och gynnar hushållsekonomin

Öppnandet av den nya butiken i Luleå sammanfaller med ett omfattande test av braskaminer som Energimyndigheten nyligen genomfört. Testet visar att nya eldstäder minskar vedförbrukningen med cirka 20 procent och miljöutsläppen med hälften, upp till 85 procent.
– Omoderna eldstäderna har en skadlig påverkan på människor och natur, men det finns miljövänliga alternativ. Att skaffa en modern braskamin är inte bara klimatsmart utan dessutom bra för hushållsekonomin. Den ger en 30-procentig förbättring av värmen, som stannar kvar och kommer huset till godo och dessutom brinner veden även bättre och längre, säger Henric Lööv, vd på Eldabutikerna.

650 000 eldstäder måste bytas ut

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns det mer än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder i Sverige. Och antalet ökar stadigt år från år. Att ha en egen brasa hemma ger både ökad trivsel och välbehövlig värme, vilket många konsumenter tagit fasta på. Men vedeldningen har en baksida. Många brasvärmelösningar i svenska hem är omoderna och släpper ut skadliga rökgaser samtidigt som de har låg verkningsgrad, vilket betyder att det går åt för mycket ved vid uppvärmning. En äldre eldstad är med andra ord inte miljövänlig och tär på naturresurserna, även om dessa är förnybara.

– Det handlar i runda tal om 650 000 eldstäder i svenska bostäder som kommer att behöva bytas ut under de kommande åren. Utöver de miljövinster som statliga myndigheterna och EU-parlamentet fokuserar på finns det även flera ekonomiska fördelar för de kunder som väljer att skaffa en modern braskamin, säger Henric Lööv, vd på Eldabutikerna.

Nya EU-regler och -direktiv

EU-parlamentet har presenterat det så kallade ekodesigndirektivet. Det innebär bland annat att utrustning för småskalig vedeldning ska standardiseras och märkas i syfte att minska utsläppen avsevärt och därigenom bidra till en hållbar miljöutveckling i Europa. Dessutom finns även ett energimärkningsdirektiv som är på väg att implementeras i EU:s medlemsländer. Energimärkningskraven innebär att produktens energianvändning ska redovisas på ett tydligt sätt. I en rapport från Boverket framgår att ”för att få till stånd en avsevärd minskning av utsläppen från småskalig vedeldning ser Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket ett behov av att skärpta utsläppskrav kombineras med ytterligare åtgärder eller styrmedel, utöver informationsinsatser.”
– I Danmark har nyligen betydligt tuffare krav på energieffektivitet och högre miljöskyddsnivå genomförts. Det är helt i linje med EU:s direktiv och givetvis en utveckling som vi välkomnar, säger Henric Lööv, vd på Eldabutikerna.

För vidare information:

Johan Nordqvist, Eldabutiken i Luleå, 070-6811231
Henric Lööv, vd Eldabutikerna, mobil 070-344 15 31, henric.loov@eldabutikerna.se

Om Eldabutikerna

Eldabutikerna är en rikstäckande fackhandelskedja med 45 butiker från Vellinge i söder till Luleå i norr. Vi är specialiserade inom brasvärme och erbjuder våra kunder kvalificerad hjälp, från planering till färdig installation. Alla våra medarbetare i butikerna har mångårig erfarenhet av miljöriktig vedeldning. När du vänder dig till din Eldabutik kan du vara säker på att alltid få den bästa och tryggaste lösningen för ditt hem. Huvudkontoret finns i Uppsala och under 2015 omsatte vi cirka 500 Mkr.

Läs mer om vedeldning och miljön:

Energimyndigheten – Test av braskaminer

Branschinformation om kommande energimärknings- och ekodesignkrav


Checklista – Att tänka på innan du skaffar braskamin:

• Köp endast en modern kamin som vid bra eldningsteknik ger låga utsläpp av luftföroreningar och klarar utsläppskraven.
• Rådgör med skorstensfejaren om den anläggning du planerar att installera är lämplig att ansluta till din nuvarande skorsten.
• Ordna utrymmen för hantering och lagring av bränslet. Prata med grannen innan du placerar ett vedupplag på din tomt.
• Ta tidigt kontakt med byggnadsnämnden och miljökontoret. Lokala föreskrifter kan finnas för just ditt bostadsområde.
• Bygganmälan krävs för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ändring av panna eller av skorsten.
• Ibland krävs bygglov för utförande av ny eller ändrad skorsten. Likaså behöver du ofta söka bygglov för att få ordna ett större bränsleupplag på tomten.
Källa: Naturvårdverket

 

Henric

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.