Facebook tag Hoppa till innehåll

Modern brasvärme

Modern brasvärme i villor och fritidshus är en kompletterande värmekälla som bidrar till både trivsel och en god uppvärmningsekonomi. Brasvärmen har dessutom den betydande miljöfördelen att vara en förnybar, lokalt producerad energikälla med lågt transportinnehåll.

Men brasvärme är inget homogent begrepp – medan den moderna brasvärmen uppfyller högt ställda krav på värmeekonomi och renhet finns betydande problem med eldning i äldre utrustning. Förutom de miljömässiga nackdelarna har ”gammal brasvärme”, som till exempel öppna spisar, bara en verkningsgrad på 5-10 procent medan en modern anläggning når uppemot 80 procent!

Högre verkningsgrad och bättre förbränning

Den viktigaste miljömässiga skillnaden mellan modern och gammal brasvärme är att tekniken i den nya säkerställer en mer fullständig förbränning. Vid fullständig förbränning av ved uppstår de naturliga restprodukterna koldioxid, vattenånga och aska (som t ex kan användas för trädgårdsgödsling). Ofullständig förbränning däremot, ger en lång rad oönskade restprodukter som kolmonoxid, tjära och flyktiga kolväten samt även inslag av sotpartiklar och flygaska. En klok miljöinvestering är därför att byta ut gamla lokaleldstäder mot modern brasvärme samt att inte tillåta installation av äldre, ej miljögodkända produkter.

 Miljöfördelar med modern brasvärme

• Förnyelsebart bränsle
• Lokalt producerat bränsle
• Effektiv förbränning
• Försumbara partikelutsläpp
• Minskar elberoendet
• Bidrar inte till växthuseffekten

Modern brasvärme och miljö

Rätt eldning i moderna kaminer ger miljöriktig värme, säkerhet och trivsel. I en övergripande energistrategi, byggd på förnyelsebara energikällor, har därför brasvärmen sin givna plats. Oavsett om bostaden värms upp med fjärrvärme eller en individuell värmeanläggning är brasvärme, som den enda helt el-oberoende värmekällan, ett mycket bra komplement

 

 

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.