Brasvärme är den enda el-oberoende värmekällan inomhus

Eldstaden har alltid varit en självklar samlingsplats i våra hem. Idag, i ett modernt högteknologiskt samhälle, behöver vi eldstaden mer än någonsin – inte bara för trivsel utan även för ökad trygghet.

Räddningsverket räknar med att cirka 45 000 hushåll blir strömlösa under någon period varje år. Även om inte alla strömavbrott blir lika allvarligt som vid de senaste årens rekordstormar, Gudrun och Per, ger brasvärmen en välkommen, för att inte säga nödvändig, extra säkerhet och trygghet.

På marknaden finns även andra biobränslealternativ som t ex pelletseldning. Till skillnad från brasvärmen kräver dock pelletskaminen el för både frammatning av bränsle, tillförsel av förbränningsluft och distribution av varmluft. Brasvärme blir med detta en klok värmeförsäkring. Den är helt el-oberoende och eldas med ved, en förnyelsebar energikälla som är lätt tillgänglig i alla delar av landet

Elda Frågor & Svar

Vi har svaret på dina frågor om kaminer, kakelugnar, installationer och mer