Facebook tag Hoppa till innehåll

Brasvärme i Europa

Miljöfrågorna står högt på dagordningen i hela Europa. Det är inte bara i Sverige som myndigheterna arbetar aktivt för att minska oljeberoendet och öka andelen förnyelsebar energi. När Sverige nu står inför att introducera ett konverteringsstöd finns alltså en rad föregångare.

I Frankrike och Italien finns redan stöd för den som byter oekonomisk och miljöstörande utrustning mot t ex modern brasvärme. (I länder med ett varmare klimat än vårt fungerar brasvärmen utmärkt som enda värmekälla). I Oslo har myndigheterna infört ett konverteringsstöd på 3000 NKR till alla som byter gammal utrustning mot modern. Bakgrunden var att Oslo kommun satsade brett på en renare utomhusluft. Att införa restriktioner för dubbdäck var en av åtgärderna och att snabbt få bort partikelutsläppande rökgaser var en annan.

Uträkningar från Norges Statistiska Centralbyrå visade att gammal eldningsutrustning släppte ut motsvarande 43 000 ton partiklar per år. Om all gammal utrustning ersattes med modern skulle utsläppen minska till 6000-7000 ton. Sedan konverteringsstödet infördes i Oslo kommun har 8 000 bostäder bytt ut sina gamla kaminer och eldstäder – vilket har reducerat utsläppen med 70 ton!

Brasvärmeföreningen i samarbete med Eldabutiken arbetar för att så många hushåll som möjligt ska få tillgång till den trivsel och säkerhet som en modern, miljöriktig och driftsäker brasvärme ger. Vi vill att myndigheter och politiker i Sverige ska få kunskap om den moderna brasvärmens fördelar. Precis som i långt mer tättbebyggda områden av Europa bör brasvärmen få en given plats i svenska hushåll.

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.