Varmt och skönt i det naturliga kretsloppet.

Dagens vedeldning är något helt annat än forna dagars öppna spisar, kaminer och kakelugnar. Moderna material och modern teknik kombinerar största möjliga miljöhänsyn med största möjliga effekt. Att eldstädernas design dessutom är tilltalande gör ju inte saken sämre.

Biobränslen, dit ved hör, är en del av det naturliga kretsloppet. Om man kan konsten att elda rätt innehåller röken i stort sett bara koldioxid och vatten. Träd tar upp vatten och koldioxid för att kunna tillverka energirika syre- och kolhydratmolekyler genom fotosyntes.

När träden huggs ner till ved och eldas upp, frigörs åter vattnet och koldioxiden. Rätt utförd bidrar inte vedeldning till den globala uppvärmningen. Bara till den lokala.

Byter du din nuvarande eldstad mot en ny från oss tar vi med din gamla eldstad och ser till att den tas om hand på ett miljövänligt sätt. För oss är det viktigt att visa respekt för dig och ditt hem och självklart städar vi upp efter oss.

Slutligen , se gärna denna film om ”Vedeldning och vår miljö” klicka här

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.