Facebook tag Hoppa till innehåll
Att värma med ved är klimatsmart och kostnadseffektivt. Ved är en förnybar resurs, 100% miljöneutral och transporteras oftast inga långa sträckor då den huggs nära användaren. Att värma med ved kostar knappt hälften så mycket som el, och skonar vårt tungt belastade elnät.

Detta gäller om eldningen sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar din hälsa och miljön, främst lokalt men även globalt, skriver Energimyndigheten som nyligen gjort en stor test där man jämfört äldre eldstäder från 80- och 90-talet mot de som finns på marknaden idag.

Vad menar man då med äldre eldstäder? 1998 infördes hårdare regler på utsläpp. Efter år 2000 hade nästan alla leverantörer på den skandinaviska marknaden uppfyllt dessa krav på sina eldstäder med en s.k. Clean Burn teknologi. Eldstäder före 2000 bör bytas ut för att minska bl.a partikelutsläpp. Clean Burn-brännkammaren har en temperatur på upp till 1500 grader och förbränner därmed alla partiklar i brännkammaren.

I dom äldre kaminerna blandas hälsofarliga partiklar med uteluften och därigenom påverkas vi människor av hälsovådlig luft, förklarar René Christensen, som arbetat länge med Norsk Varme. Norska krav ligger i framkant med stränga krav för att minska miljöutsläppen från vedeldning. Det är inte alltid lätt att se om eldstaden har den nya teknologin. Prata med din lokala Eldabutik så kan de hjälpa dig.

Testet som Energimyndigheten gjorde visade att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen med upp till 40-50 %. Utsläppen av partiklar reduceras med 80-90 % och oförbrända kolväten minskar med 50–85 %. Utsläppen av stoft, dvs små föroreningar som finns i rökgaserna såsom sot, minskar med 60–80 % i moderna braskaminer. Användaren kan minska miljöutsläppen kraftigt och samtidigt minska uppvärmningskostnaderna genom att installera en modern eldstad med Clean Burn-teknologi. Den debatt som pågår om hälsoriskerna, såsom andningsproblem och hjärt- o kärlsjukdomar, med partikelutsläpp från vedeldning välkomnas av branschen. Vi jobbar aktivt för att påskynda utbytet av äldre eldstäder och hoppas att detta motiverar fler satsningar som påskyndar detta. Här ligger Norge i framkant där kommunerna Bergen, Stavanger och Oslo nu ger ekonomiskt bidrag till de privatpersoner som byter ut sin gamla eldstad till en modern med ny ren teknologi, förklarar René.

Ren förbränning innebär att kaminen har ett dubbelt förbränningssystem som utnyttjar veden maximalt och genererar mycket låga föroreningsnivåer. Rökutsläppet blir minimalt i och med att det i brännkammaren används energi till att producera värme istället för rök, berättar Bertil Svedberg, ordförande i Sveriges Brasvärmeförening.

I år kom krav på att alla eldstäder måste ha energimärkning enligt samma system som redan finns för tex vitvaror. Detta underlättar för konsumenten att välja en bra eldstad. År 2022 ska även ekodesignkrav börja gälla för eldstäder med högre krav på verkningsgrad och utsläpp. De leverantörer vi väljer att samarbeta med inom Elda är alla redan långt framme i sin teknik och uppfyller redan dessa krav på alla modeller med Clean Burn-teknologi.

En kamin med hög verkningsgrad kan ge lägre utsläpp eftersom det går åt mindre mängd ved för att få samma värme.

Slutligen , se gärna denna film om ”Vedeldning och vår miljö” klicka här

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.