Facebook tag Hoppa till innehåll

Gabriel – en äkta historia om hantverksmässiga produkter.

Som så ofta var det slumpen som gjorde att det blev som det blev. Jesper Svensson, född och uppvuxen i Timmernabben, letade efter ett bolag med stolt historia att sätta tänderna i. Gärna ett företag med egenutvecklade produkter, egen tillverkning och med ett varumärke som fick hjärtat att bulta lite extra. Av en ren tillfällighet fick han nys om att de dåvarande ägarna ville sälja bolaget, så tajmingen kunde inte ha varit bättre.

”Jag kände till Gabriel sedan tidigare, men var inte så insatt i vad som hänt de senaste tjugo åren då man tydligt skiftat fokus från keramik till kakelugnar”, säger Jesper och rättar till kepsen.

Jesper Svensson, född och uppvuxen i Timmernabben, är sedan ett och ett halvt år tillbaka ensam ägare för Gabriel. Kakelugnen på bilden heter Borgholm.

Gabriel är ett anrikt bolag som främst är känt för sin keramik. 1859 startade den keramiska tillverkningen cirka 600 meter från den nuvarande fabriken i Timmernabben. Det var konkursboet till denna verksamhet som Gabriel Burmeister köpte då han 1925 startade Gabriel Keramik. Tillverkningen sker än i dag på samma plats och i samma lokaler som vid starten. Så det är med fog man kan hävda att själen sitter i väggarna. Själen som är starkt präglad av hantverk och tradition, men också av stolthet.

”Jag blev positivt överraskad över hur många som kände till Gabriel för keramiken”, fortsätter Jesper.

Hantverkskunskapen är viktigare än maskinerna.

Den 1 september 2020 tillträdde Jesper som ny ägare för Gabriel Keramik. Företaget har i dag femton anställda, men blir sexton i maj. Flera har jobbat där länge och besitter lång och gedigen yrkeskunskap, något som är oerhört viktigt för ett företag där hantverksskicklighet är en avgörande faktor. Maskinerna har hängt med över generationer och ingenting i tillverkningen är automatiserat, förutom de olika programmen i ugnarna.

”När vi har fabriksbesök blir våra gäster alltid överraskade över den höga graden hantverk. För oss är maskinell produktion inget alternativ då hantverket och charmen försvinner.”

Jesper svensson, ägare och VD på Gabriel

Jesper vill se framsteg på alla plan som påverkar varumärket i rätt riktning. Personalen ska trivas och må bra, lokalerna ska vara funktionella och trevliga, samarbetspartners ska uppfatta bolaget som pålitligt och produkterna ska fortsatt hålla högsta kvalitet.

”Alla delar måste samspela för att Gabriel ska fortsätta utvecklas och därmed verka på orten”, säger Jesper med beslutsamhet i rösten.

Så blir en kakelugn från Gabriel till.

Förenklat kan man säga att det finns två olika delprocesser i tillverkningen av en kakelugn. I ena processen gjuts stommen och i den andra sker kakeltillverkningen. Stommarna gjuts i segment, där delarna består av en innerdel, dvs. rökkanalerna, och en ytterdel. Vid tillverkningen av kaklet blandas leran som sedan strängpressas, torkas och slipas. Efter slipningen bränns kakelplattorna så att de ska bli hårda, för att sedan glasyrbrännas. Kronor och andra detaljer pressas i en gipsform. Sedan ska de putsas, torkas och skröjbrännas, för att slutligen åka in i ugnen en sista gång. Momenten är många, men det krävs för att skapa en gedigen kakelugn.

”En fördom är att en modern kakelugn spricker vid eldning. Följer man bara våra eldningsinstruktioner är detta inget problem. Efter drygt 6 000 sålda kakelugnar är vi helt trygga med kvaliteten på samtliga av våra produkter”, säger Jesper.

Sex modeller utgör grunden i Gabriels sortiment.

Gabriel Kakelugnar har 6 grundmodeller som genom olika kombinationer av kronor, fris och sims blir till 21 olika kakelugnsmodeller – var och en med sin unika charm. Det som gör Gabriels kakelugnar till så effektiva värmekällor är principen med fem långa rökkanaler och kakelugnens förmåga att ackumulera värme från elden och långsamt sprida den i rummet.

Konstruktionen skiljer sig mellan olika tillverkares kakelugnar så tillverkningsprocessen är avgörande för slutresultatet. Gabriel producerar sina kakelugnar på i stort sett samma sätt som de alltid har gjort. Jesper menar på att det skulle gå att automatisera delar av tillverkningen, men då skulle de samtidigt tappa delar av sin själ. Däremot anser han att det finns förbättringspotential kring planering, hjälpmedel och flöden.

En påbörjad resa i varumärke och hållbarhet.

Det har gått ett och ett halvt år sedan övertagandet och smekmånaden är sedan länge över. Jesper berättar att de ”dammat av” och ”fräschat upp” varumärket rent grafiskt, vilket resulterat i redesignad profil, ny hemsida och nytt kommunikationsmaterial. Fokus har legat på att genom små förändringar, förfina det befintliga utan att göra om för mycket. Jesper fingrar på emblemet på kepsen.

Gällande produktionen har de börjat en hållbarhetsresa för att minska utsläpp. Jesper förklarar att Gabriels produkter klarar alla gällande krav och har gjort så sedan tidigt 2000-tal, men att utsläppsfrågan är något de löpande kommer att jobba med. Hand i hand med detta kommer små kvalitetsförbättringar på produkten att göras för att få ihop helheten.

Växla upp utan att tumma på hantverket.

Hantverkskunnandet är en förutsättning för Gabriels fortsatta existens. Rutinen är stor samtidigt som företaget jobbar med en föryngring. En långsiktig utmaning är att den keramiska kunskapen i Sverige sakta försvinner i takt med att verksamheter flyttar utomlands eller lägger ner. För Gabriel handlar det också om att utveckla nya marknader för att bli mindre känsliga av marknadssvängningar och trender. I dagsläget har Gabriel ungefär 60 % av den svenska marknaden och cirka 40 % av försäljningen går på export, framförallt till Norge och Tyskland.

Gabriel har idag femton anställda där flera besitter lång och gedigen yrkeskunskap.

Massproduktion och storskalighet är inget som Jesper personligen går i gång på. Drivkraften är snarare genuinitet och lokalt producerade produkter. Samtidigt är målsättningen att Gabriel vill växla upp och verka på en internationell marknad, vilket kräver ökad produktionstakt och försäljning, men utan att tumma på hantverket.

”Lyckas vi tillsammans bemästra denna motsättning finns vi kvar som arbetsgivare på orten och kan fortsätta att bidra till ett välmående samhälle, både här hemma i Timmernabben och ute i stora världen”, avslutar Jesper.

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.