Välj din butik

Vad är skillnaden mellan gasol och bioetanol?


En bioetanolkamin drivs av bioetanol och behöver ingen skorsten. Bioetanol är en förnybar energikälla som i huvudsak produceras av potatis, rödbetssocker och majs.

En gasolkamin drivs av gasol. Gasol är ett fossilt bränsle, men innehåller färre kolatomer än olja, vilket gör att utsläppen av koldioxid blir betydligt lägre. Gasolkaminer kräver en skorsten vid användning inomhus, men i uterum med bra ventilation och högt tak är en skorsten inte nödvändig. Gasolkaminer är generellt sett lite dyrare än bioetanolkaminer, men driftkostnaden är desto lägre. Man kan enkelt säga att gasolkaminer har en driftkostnad som är 50 % lägre än bioetanolkaminer.

Vi har svaren på dina frågor

Fler frågor om Planering

Vid köp av en nyproducerad eldstad ska du tänka på att den gärna ska vara CE-märkt och därmed innehar en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om eldstadens koloxidutsläpp och verkningsgrad – det som Boverkets byggregler ställer krav på. Det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls, utan kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte heller ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av eldstaden. För oss inom Elda är det viktigt att bidra till ett hållbart och miljögodkänt eldande och vi strävar efter att samtliga av våra eldstäder ska uppfylla Boverkets miljökrav.

Kaminkollen är en tjänst som utförs av en av Eldabutikens experter för att förenkla ditt beslut om installation av kamin i ditt hem. Vi bokar in ett möte digitalt, i butiken eller om det krävs, hemma hos dig, och under mötet kommer vi fram till om du kan ha en kamin och i så fall vilken typ som lämpar sig för ditt hem och dina behov.

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion, genom ROT-avdrag. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger och bor i permanent eller nyttjar som fritidsboende. ROT-avdraget är på 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion, genom ROT-avdrag. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger och bor i permanent eller nyttjar som fritidsboende. ROT-avdraget är på 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Värmelagring är den förmåga som eldstaden har att lagra värme, för att ge rummet värme under lång tid. En kakelugn kan behålla värmen under ett helt dygn om du eldar på rätt sätt.

Kakelugnen och en värmelagrande murspis ger mest värme till huset. Om du har en befintlig öppen spis är även en spiskassett väldigt effektiv.

Väljer du mellan en gasol- och en bioetanolkamin, handlar det i stort sett om hur mycket du kommer att använda kaminen. Tänker du använda den några gånger i veckan eller i månaden rekommenderar vi en bioetanolkamin. Har du en verksamhet, som t.ex. ett hotell eller en restaurang, där eldstaden används frekvent blir det mer ekonomiskt med en gaskamin.

En bioetanolkamin drivs av bioetanol och behöver ingen skorsten. Bioetanol är en förnybar energikälla som i huvudsak produceras av potatis, rödbetssocker och majs.

En gasolkamin drivs av gasol. Gasol är ett fossilt bränsle, men innehåller färre kolatomer än olja, vilket gör att utsläppen av koldioxid blir betydligt lägre. Gasolkaminer kräver en skorsten vid användning inomhus, men i uterum med bra ventilation och högt tak är en skorsten inte nödvändig. Gasolkaminer är generellt sett lite dyrare än bioetanolkaminer, men driftkostnaden är desto lägre. Man kan enkelt säga att gasolkaminer har en driftkostnad som är 50 % lägre än bioetanolkaminer.