Välj din butik

Vad är ett gnistskydd?


Ett gnistskydd är ett finmaskigt galler som placeras framför eldstaden för att förhindra gnistor som sprätter från eldstaden att hamna på golvet. Att ha ett gnistskydd framför eldstaden är inget måste, men kommer att göra den säkrare. Ibland benämns eldstadsplanet som gnistskydd. Eldstadsplanet som är ett skydd som skall däremot alltid finnas på brännbart golv, framför eldstaden.

Vi har svaren på dina frågor

Fler frågor om Kunskap

Eldar du rätt ska röken som kommer ur skorstenspipan knappt vara synlig, utan likna genomskinlig vattenånga. Varmare dagar ska röken vara i det närmaste osynlig och bara ses som ett värmedaller.

Ett gnistskydd är ett finmaskigt galler som placeras framför eldstaden för att förhindra gnistor som sprätter från eldstaden att hamna på golvet. Att ha ett gnistskydd framför eldstaden är inget måste, men kommer att göra den säkrare. Ibland benämns eldstadsplanet som gnistskydd. Eldstadsplanet som är ett skydd som skall däremot alltid finnas på brännbart golv, framför eldstaden.

En rökgasfläkt ger flera fördelar. Exempelvis går det enklare att tända brasan och styra värmen. Den reducerar också mängden sot på eldstadens rutor och minskar partiklar med ca 80 % inomhus och ca 20 % utomhus. En rökgasfläkt ökar förbränningseffektiviteten, som gör att du behöver cirka 15 % mindre ved, förhindrar kondens i skorstenen och minskar markant risken för skorstensbränder.

När skorstenen är kall är det svårt att få ett bra drag, vilket gör att rök, sot och ohälsosamma partiklar kommer ut från eldstaden, både utomhus och inomhus. Detta är negativt för både miljö och hälsa. En rökgasfläkt kan lösa problemet.

Generellt sätt ska du enbart elda i en utomhuskamin, men det finns utomhuskaminer som är kombinerade grillar. Till dessa kan du ofta köpa till ett grillgaller.

Det är tillåtet att utföra sotningen på egen hand. Du måste då kunna visa att du har rätt kompetens och få ett medgivande från kommunen. Om du gått en ”sota själv-kurs”, som brukar ta ett par eftermiddagar, brukar ett medgivande ges per automatik.

Kommunen utser även det företag som ska utföra sotningen av din skorsten. Arbetet schemaläggs område för område för att hålla nere kostnaderna för den enskilda husägaren. Du kan dock anlita ett annat sotningsföretag än det som har avtal med kommunen om du så önskar. Detta gäller dock inte för brandskyddskontrollen där kommunen har ensamrätt att utse vem som ska utföra den.

Kraven på sotningsintervall och kontroll av kaminer skiljer sig mellan fritidshus och permanentbostäder, men är vanligtvis mellan tre och sex år. Intervallen beror också på klimatförhållande och eldningens omfattning.