Välj din butik

Gör ni hembesök?


När det krävs, gör vi på Elda hembesök för att kunna göra rätt bedömningar kring förutsättningarna för installation och montering.

Vi har svaren på dina frågor

Fler frågor om Installation

Brandskyddskontrollen innebär att eldstaden, skorstenen och taksäkerheten kontrolleras så att de uppfyller säkerhetskraven som fanns när eldstaden installerades och att den uppfyller eventuella nya krav på brandsäkerhet.

Lika viktigt som att skorstenen fungerar som den ska är att taksäkerheten är på plats. För att en skorstensfejarmästare ska kunna besiktiga, kontrollera eller sota en skorsten finns det krav på säker väg till och runt skorstenen. Bland annat ska det finnas stegar eller takbryggor i metall på taket och ett glidskydd vid takfoten.

Ja, de flesta tillverkare erbjuder flera färger på inneskorstenen.

Skorstenens viktigaste uppgift är att på ett säkert sätt leda bort rökgaserna. Viktigt är också att den passar kaminen som hand i handske och att den smälter in i husets design. Det är viktigt att välja skorsten efter eldstad så den blir rätt dimensionerad, både gällande skorstensrörens längd bredd och längd och skorstenshuvens bredd och längd. Olika skorstenar kräver olika drag och det är viktigt att den blir optimal så att det blir enkelt att elda och att det inte sotar.

En kamin behöver luft för att fungera. Detta kan ske genom en yttervägg, en kanal i golvet eller genom en skorsten med tilluftskanal.

Elda-certifieringen är framtagen av några av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll. Den eldstadsinstallatör som med godkänt resultat klarat kunskapsprovet efter genomförd utbildning och samtidigt uppfyller alla de krav som finns på praktisk erfarenhet, kan ansöka om riksbehörighet som Certifierad Eldstadsinstallatör hos Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) för en period av tre år.

Innan kaminen får tas i bruk ska den besiktas av en oberoende besiktningsman, exempelvis en certifierad skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att kamin och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Besiktningsmannen skickar därefter in ett sotarintyg till Byggnads- och Miljönämnden, som utfärdar slutbevis.

Det som vanligtvis efterfrågas är golvets bärighet i förhållande till kaminens vikt, anvisningar kring eldstadsplanets material, tjocklek, storlek och placering, kaminens avstånd från bakre väggen, uppgifter om rökkanalen, installation av skorsten och takskyddsanordningar.