Facebook tag Hoppa till innehåll

Frågor & svar

    Vilken höjd krävs på skorstenen dvs. hur högt måste skorstenen ”sticka upp” ovan huset?

    Detta kan skilja från olika fastigheter, taklutning, placering osv. Men generellt kan sägas att skorstenen skall vara minst 1 meter ovanför takgenomföringen och nå över husets nock. Om kaminen och skorstenen placeras vid en yttervägg kan det innebära att skorstenen blir ganska lång på taket men det kan finnas omständigheter som gör det möjligt att ha en kortare skorsten, ex.vis om den står längre än 2,3m ifrån nock eller om man använder rökgasfläkt.