Eldaveckan är igång 16-23 september - med årets bästa priser på brasvärme

Vad gör vi av askan?

Lägg alltid askan i en plåthink/behållare. Asksug och behållare etc. finns att köpa hos din Eldabutik. Därefter kan askan användas som gödningsmedel under buskar och på gräsmattan. Alternativt går alltid bra att lämna det på en återvinningsstation.

Eldabutikerna FAQ – har svaret på dina frågor om kaminer, kakelugnar, installationer och mer.