Frågor & svar

    Kan man få svarta stenar i kaminen istället för dom gula?

    Det är inga stenar, det är vermiculite och finns inte i någon annan färg än gul. Så tyvärr kan du inte få den med svart inrede. Men vi har kaminer som har chamotte istället för vermiculite och de kan du i vissa fall få i svart.