Frågor & svar

    Måste vi ha en brandvägg när vi installerar en kamin?

    Om ni vill minska på avståndet till brännbar byggnadsdel från vad som anges i monteringsanvisningen på din kamin så är brandvägg nödvändigt. De flesta moderna kaminer möjliggör en placering mycket nära en brännbar vägg så det brukar inte vara nödvändigt att frångå dessa regler.