Frågor & svar

     Hur lång tid behöver jag vänta på få min kamin installerad efter att jag har beställt den?

    Detta varierar från de olika butikerna beroende på belastning men normalt sett kan du räkna med 4-6 veckor. Kommunens handläggningstider påverkar också tiden fram till dess att du kan elda för första gången. Låt gärna din Eldabutik hjälpa dig i kommunikationen med din kommun så att du undviker fördröjning p.g.a. felaktigt ifyllda formulär. Vi är med hela vägen.