Facebook tag Hoppa till innehåll

Frågor & svar

     Kan jag utnyttja ROT-avdraget när jag köper en kamin med installation?

    ROT gäller enbart på den del av en köpt tjänst som är själva arbetet. Du kan nyttja ROT-avdraget på installationen av kaminen men inte för kostnaden av kaminen. ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså din preliminära skattereduktion direkt. Den resterande arbetskostnaden skickar Skatteverket till oss när du har betalat fakturan.