Frågor & svar

    Hur mycket ved kan man lägga in i kaminen?

    Det står angivet i manualen till din kamin, det är olika från kamin till kamin. Men mer än 3 kg ved per timme ska undvikas.