Frågor & svar

     Behövs det bygglov vid installation av en eldstad eller räcker det med en bygganmälan?

    I normala fall krävs endast en bygganmälan hos din kommun. Vi på Eldabutiken hjälper dig gärna med detta samt övriga formella dokument som behövs vid installation av en eldstad. Vi är med hela vägen.