Facebook tag Hoppa till innehåll

Frågor & svar

  Installation

  • Hjälpa till

   Blir det billigare om jag -som är ganska händig hjälper till med installationen? Hur mycket då i så fall?

   Eldabutiken installerar ca 10 000 kaminer per år och våra montörer är utbildade och har en stor vana och erfarenhet. Därför är det bästa och snabbaste för kunden att vi installerar själva, dessutom så sker många installationer till ett fast pris. Men prata med din Eldabutik inför installationen, det kan finnas förberedande åtgärder att göra som underlättar när vi väl är på plats.

   Läs mer »
  • Tillstånd

   Måste jag fråga grannarna innan jag sätter in en braskamin?

   Nej, det måste du inte. Du gör en bygganmälan till din kommun och de hanterar detta åt dig. Men om du inte äger fastigheten själv måste du naturligtvis verifiera detta med fastighetsägaren, ex. om du bor i en bostadsrätt (där föreningen äger fastigheten).

   Läs mer »
  • Ryker in

   Vi har precis köpt ett gammalt hus med en kasset. När vi ska elda så ryker det in. Varför?

   Det beror oftast på att det är för dåligt drag i skorstenen, dvs. luften cirkulerar inte uppåt. Det kan även ha uppstått ett så kallat ”kallras” vilket sker när luften avkyls och faller nedåt i skorstenen. Då bildas ett luftlock som gör att röken stannar i kaminen och läcker ut genom luckan. Det bästa sättet att undvika detta är att först värma upp skorstenen, med t ex papper. Men det är också viktigt att veden är torr, det är alltid viktigt.

   Läs mer »
  • Återvinning

   Vad händer med vår gamla kamin, tar ni med den när ni installerar en ny?

   Byter du din nuvarande eldstad mot en ny från oss tar vi med din gamla eldstad och ser till att den tas om hand på ett miljövänligt sätt. För oss är det viktigt att visa respekt för dig och ditt hem och självklart städar vi efter oss.

   Läs mer »
  • Brandvägg

   Måste vi ha en brandvägg när vi installerar en kamin?

   Om ni vill minska på avståndet till brännbar byggnadsdel från vad som anges i monteringsanvisningen på din kamin så är brandvägg nödvändigt. De flesta moderna kaminer möjliggör en placering mycket nära en brännbar vägg så det brukar inte vara nödvändigt att frångå dessa regler.

   Läs mer »
  • Montera kamin

   Vi behöver hjälp att montera vår planerade kamin, gör ni det också?

   Ja, det kan vi. Vi installerar både kamin och skorsten åt våra kunder. De flesta av våra kunder vill ha hjälp med just detta och även med övriga delar som bygganmälan etc.

   Läs mer »
  • Fler eldstäder till en skorsten

   Kan jag installera flera eldstäder till min skorsten? Vi har en kamin i gillestugan och vill nu ansluta ytterligare en på markplanet.

   Ofta går det alldeles utmärkt. Men det beror på konstruktion och dimensionering av befintlig skorsten i förhållande till de anslutna eldstäderna. Det bästa är att låta personal från Eldabutiken utföra en kontroll av skorstenen för att därefter ta rätt beslut.

   Läs mer »
  • El till kamin

   Jag har ingen möjlighet att få fram el till en planerad kamin i torpet. Behövs det el till en modern kamin?

   Nej, behövs inte, såvida du inte väljer en kamin med fläkt som tillval. Brasvärme blir med detta en klok värmeförsäkring. Den är helt el-oberoende och eldas med ved, en förnyelsebar energikälla som är lätt tillgänglig i alla delar av landet.

   Läs mer »
  • Leverans och installationstid

    Hur lång tid behöver jag vänta på få min kamin installerad efter att jag har beställt den?

   Detta varierar från de olika butikerna beroende på belastning men normalt sett kan du räkna med 4-6 veckor. Kommunens handläggningstider påverkar också tiden fram till dess att du kan elda för första gången. Låt gärna din Eldabutik hjälpa dig i kommunikationen med din kommun så att du undviker fördröjning p.g.a. felaktigt ifyllda formulär. Vi är med hela vägen.

   Läs mer »
  • Bygglov

    Behövs det bygglov vid installation av en eldstad eller räcker det med en bygganmälan?

   I normala fall krävs endast en bygganmälan hos din kommun. Vi på Eldabutiken hjälper dig gärna med detta samt övriga formella dokument som behövs vid installation av en eldstad. Vi är med hela vägen.

   Läs mer »
  • Installation skorsten

    Installerar ni bara kaminer eller även skorsten?

   Vi installerar både eldstäder och skorstenar. Skorstenar kan fås både murade och i stål och vi utför även skorstensrenovering och monterar taksäkerhet. Hos Eldabutiken får du hjälp av fackfolk, både montörer och butikspersonal. Vi hjälper dig att göra en trygg och säker installation.

   Läs mer »
  • ROT installation

    Kan jag utnyttja ROT-avdraget när jag köper en kamin med installation?

   ROT gäller enbart på den del av en köpt tjänst som är själva arbetet. Du kan nyttja ROT-avdraget på installationen av kaminen men inte för kostnaden av kaminen. ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså din preliminära skattereduktion direkt. Den resterande arbetskostnaden skickar Skatteverket till oss när du har betalat fakturan.

   Läs mer »