Välj din butik

Kontroll och renovering av skorsten

En väl fungerande skorsten leder effektivt bort rök, medan en sliten och otät skorsten kan vara en stor risk för brand.  Vid en eventuell soteld eller skorstensbrand kan elden sprida sig genom sprickorna. Det är därför viktigt att regelbundet se över skorstenen.

Ta för vana att kontrollera skorstenen med jämna mellanrum. Med tiden blir den ofrånkomligen sliten. Hör av dig om du vill få hjälp med renovering av skorstenen.

Se över skorstenen regelbundet

Skorstenen bör årligen ses över för att nya sprickor och mindre skador snabbt ska upptäckas. Skador kommer ofta smygande – det börjar med en liten spricka som blir större och fler. En skorsten som inte använts på länge bör ses över innan den används. En gammal skorsten lever vanligtvis inte upp till dagens krav på energieffektivitet och minimala föroreningar, därför behövs i de flesta fall en renovering av skorstenen innan kaminen kan börja användas.

Färgen på röken avslöjar dig. Eldar du rätt ska röken påminna om genomskinlig vattenånga. Miljöfarliga och störande utsläpp från lokala eldstäder är ett problem. Elda därför hållbart utifrån ett miljöperspektiv.

Skorstensrenovering för säkrare eldning

Med tiden blir din skorsten ofrånkomligen sliten. Kondensvatten, syror och regn innebär tuffa påfrestningar för skorstenen. Även eldningen påverkar skorstenen över tid. Det sammantagna resultatet av detta gör att skorstenen kan bli otät. En otät skorsten försämrar funktionen i rökkanalen, vilket innebär stor brand- och hälsorisk då hälsofarliga och brandfarliga rökgaser kan läcka ut genom sprickorna och sprida sig i bostads- och vindsutrymmen. Vid en eventuell soteld eller skorstensbrand kan också branden sprida sig genom sprickorna. För din, din familjs och dina grannars trygghet bör skorstenen då renoveras.

Om skorstenen har drabbats av mindre sprickor eller större försämring kan vi hjälpa dig att se över och laga din skorsten. Ta då kontakt med din närmaste Eldabutik. Fackmannamässigt monterar, tätar och renoverar vi din skorsten, oavsett om den är murad, är en blockskorsten tillverkad i pimpsten eller om det är en skorsten i stål.

Tre tips på hur du tar hand om din skorsten på bästa sätt:

  1. Elda aldrig med sur ved. Då undviker du risken för soteld. Sur ved kräver energi för att torka och ångan som då bildas kyler av rökgaserna, vilket leder till kondens som i sin tur kan leda till rost.
  2. Använd skorstenen regelbundet. På samma sätt som en bil mår skorstenen inte bra av att stå oanvänd under en längre period.
  3. Se kontinuerligt över skorstenen och försäkra dig om att den är i gott skick.
Kunskap & inspiration