Välj din butik

Elda-certifiering

Kompetensen hos våra installatörer är något som vi inom Elda är stolta över och värderar högt. Lång erfarenhet och hög kompetens är viktiga förutsättningar för säkerställa att din eldstad blir rätt monterad. Som första och enda organisation i branschen låter vi våra installatörer genomgå en yrkescertifiering som är framtagen av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll.

"Vart tredje förnyar man sin certifiering. Det kommer nya lagar, föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler. Branschen uppdaterar sig och så gör vi också."

Elda-certifieringen är framtagen av några av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll. Den eldstadsinstallatör som med godkänt resultat klarat kunskapsprovet efter genomförd utbildning och samtidigt uppfyller alla de krav som finns på praktisk erfarenhet, kan ansöka om riksbehörighet som Certifierad Eldstadsinstallatör hos Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB) för en period av tre år.

Som första och enda organisation i branschen har låter vi våra installatörer genomgå en yrkescertifiering.

Under certifikatets giltighetstid är installatören skyldig att årligen rapportera arbetad tid för, för att visa att yrkesutförandet är aktivt och att kunskaperna hålls aktuella. Efter tre år måste installatören förnya sin behörighet, vilket förutsätter ett nytt kunskapsprov för att visa att man tagit till sig nya krav och regler. Du ska helt enkelt kunna lita på att en installation utförd av en representant från Elda är rätt utförd enligt alla befintliga regler och riktlinjer.

Låt oss montera din nya eldstad

Kompetensen bland våra installatörer är något vi är stolta över. Den har tagit oss många år att bygga upp och är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa att din eldstad blir rätt monterad. Som första och enda organisation i branschen genomgår våra installatörer en yrkescertifiering. Certifieringen är framtagen av branschens ledande aktörer och är under statlig kontroll. Du ska helt enkelt kunna lita på att en installation utförd av en representant från Elda är rätt utförd enligt alla de regler och riktlinjer som finns.

Det här är några av de kunskaper man behöver för att kunna installera en eldstad:
  • Eldstadens förbränning och värmeöverföring
  • Eldstadens och skorstenens fysik och belastning på bjälklag
  • Vilka olika typer av ventilationssystem som finns
  • Regler kring taksäkerhet
  • Lagkrav på installation eller ändring av eldstäder och skorstenar
  • Krav på eldstäder i Boverkets byggregler
  • Krav på rökkanaler i Boverkets byggregler

Byt ut din gamla eldstad

En kamins livslängd kan överstiga 30 år. Har du en befintlig, fungerande kamin har du alltså flera möjligheter, men också skyldigheter. Genom att byta ut din gamla eldstad mot en kamin med miljövänlig och effektiv förbränningsteknik bidrar du till miljövänlig eldning som dessutom ger dig en bra värmeekonomi.

Även om din gamla kamin går att elda i är den byggd med gammal förbränningsteknik som varken ger dig en bra värmeekonomi eller bidrar till miljövänlig eldning.

Det är inte vedeldning i sig som orsakar föroreningarna – det är de gamla eldstäderna med ofullständig förbränning. Därför har alla som har en gammal eldstad en skyldighet att byta ut den mot en en kamin med modern förbränning. Genom att byta ut din gamla kamin mot en ny, effektiv och energismart kamin gör du både miljön och din ekonomi en tjänst. Med en modern kamin minskar vedförbrukningen med upp till 50 % och utsläppen minskar med 90 %. Men valet av skorsten är också viktigt. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaserna för att inte riskera soteld eller skorstensbrand. Har du en befintlig skorsten är det viktigt att säkerställa att den är tät. En otät skorsten försämrar funktionen i rökkanalen, vilket innebär stor brand- och hälsorisk då hälsofarliga och brandfarliga rökgaser kan leta sig ut genom sprickorna och sprida sig i bostads- och vindsutrymmen. 

En kamin behöver luft för att fungera. Detta kan ske genom en yttervägg, en kanal i golvet eller genom en skorsten med tilluftskanal.

Nedmontering av gammal eldstad

Om du väljer att anlita oss för att montera ned din gamla kamin, i samband med att du investerar i en modern eldstad, så tillkommer en kostnad för detta. I vissa fall kan även en avgift tillkomma för att hantera det gamla avfallet. Man kan naturligtvis själv demontera sin gamla kamin. Det man då ska känna till är att det är tungt och smutsigt. Det gamla materialet måste också hanteras på rätt sätt och lämnas för källsortering och deponi. Även överblivet emballage som kan följa med vid leveransen av eldstaden måste fraktas bort och återvinnas. 

Installation