Välj din butik

Byt ut din gamla kamin

En kamins livslängd kan överstiga 30 år. Har du en befintlig, fungerande kamin har du alltså flera möjligheter, men också skyldigheter. Genom att byta ut din gamla eldstad mot en kamin med miljövänlig och effektiv förbränningsteknik bidrar du till miljövänlig eldning som dessutom ger dig en bra värmeekonomi.

Även om din gamla kamin går att elda i är den byggd med gammal förbränningsteknik som varken ger dig en bra värmeekonomi eller bidrar till miljövänlig eldning.

Det är inte vedeldning i sig som orsakar föroreningarna – det är de gamla eldstäderna med ofullständig förbränning. Därför har alla som har en gammal eldstad en skyldighet att byta ut den mot en en kamin med modern förbränning. Genom att byta ut din gamla kamin mot en ny, effektiv och energismart kamin gör du både miljön och din ekonomi en tjänst. Med en modern kamin minskar vedförbrukningen med upp till 50 % och utsläppen minskar med 90 %. Men valet av skorsten är också viktigt. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaserna för att inte riskera soteld eller skorstensbrand. Har du en befintlig skorsten är det viktigt att säkerställa att den är tät. En otät skorsten försämrar funktionen i rökkanalen, vilket innebär stor brand- och hälsorisk då hälsofarliga och brandfarliga rökgaser kan leta sig ut genom sprickorna och sprida sig i bostads- och vindsutrymmen. 

Vi kan hjälpa dig att montera ned din gamla eldstad

Om du väljer att anlita oss för att montera ned din gamla kamin, i samband med att du investerar i en modern eldstad, så tillkommer en kostnad för detta. I vissa fall kan även en avgift tillkomma för att hantera det gamla avfallet. Man kan naturligtvis själv demontera sin gamla kamin. Det man då ska känna till är att det är tungt och smutsigt. Det gamla materialet måste också hanteras på rätt sätt och lämnas för källsortering och deponi. Även överblivet emballage som kan följa med vid leveransen av eldstaden måste fraktas bort och återvinnas. 

Kunskap & inspiration