Moderna braskaminer minskar miljöpåverkan med upp till 85 procent

Eldabutiken startar en rikstäckande miljökampanj för att motverka skadliga utsläpp från småskalig vedeldning i svenska hem. En modern eldstad minskar vedförbrukningen med cirka 20 procent och miljöutsläppen med hälften och upp till 85 procent. Det visar ett omfattande test av braskaminer som Energimyndigheten nyligen genomfört.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)finns det mer än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder i Sverige. Och antalet ökar stadigt år från år. Att ha en egen brasa hemma ger både ökad trivsel och välbehövlig värme, vilket många konsumenter tagit fasta på. Men vedeldningen har en baksida. Många brasvärmelösningar i svenska hem är omoderna och släpper ut skadliga rökgaser samtidigt som de har låg verkningsgrad, vilket betyder att det går åt för mycket ved vid uppvärmning. En äldre eldstad är med andra ord inte miljövänlig och tär på naturresurserna, även om dessa är förnybara.

– Vi startar en kampanj för att informera om de omoderna eldstädernas skadliga påverkan på natur och människor och öka kännedomen om att miljövänliga brasvärmelösningar är tillgängliga redan idag, säger Henric Lööv, vd på Eldabutiken.

Nya regler och direktiv
EU-parlamentet har presenterat det så kallade ekodesigndirektivet. Det innebär bland annat att utrustning för småskalig vedeldning ska standardiseras och märkas i syfte att minska utsläppen avsevärt och därigenom bidra till en hållbar miljöutveckling i Europa. Dessutom finns även ett energimärkningsdirektiv som är på väg att implementeras i EU:s medlemsländer. Energimärkningskraven innebär att produktens energianvändning ska redovisas på ett tydligt sätt. I en rapport från Boverket framgår att ”för att få till stånd en avsevärd minskning av utsläppen från småskalig vedeldning ser Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket ett behov av att skärpta utsläppskrav kombineras med ytterligare åtgärder eller styrmedel, utöver informationsinsatser.”

– I Danmark har nyligen betydligt tuffare krav på energieffektivitet och högre miljöskyddsnivå genomförts. Det är helt i linje med EU:s direktiv och givetvis en utveckling som vi välkomnar, säger Henric Lööv, vd på Eldabutiken.

Om kampanjen

EU har som mål att minska koldioxidutsläppen före år 2050. Vi gör det på några timmar. Att skaffa en modern braskamin är inte bara klimatsmart, det är dessutom bra för hushållets ekonomi. Förutom en 30-procentig förbättring av värmen, som stannar kvar och kommer huset till godo, brinner veden även bättre och längre. Under april månad ger vi på Eldabutiken kraftiga rabatter på vårt sortiment av braskaminslösningar. Vi är med dig hela vägen från val av produkt till installerat och klart. Givetvis hjälper vi till med bortforsling och miljöhantering av äldre braskaminer. En ny eldstad kanske inte räcker för att lösa hela världens klimatkris, men det tar oss en bit på vägen.

Checklista: Att tänka på du när tänker skaffa braskamin

Köp endast en modern kamin som vid bra eldningsteknik ger låga utsläpp av luftföroreningar och klarar utsläppskraven.
Rådgör med skorstensfejaren om den anläggning du planerar att installera är lämplig att ansluta till din nuvarande skorsten.
Ordna utrymmen för hantering och lagring av bränslet. Prata med grannen innan du placerar ett vedupplag på din tomt.
Ta tidigt kontakt med byggnadsnämnden och miljökontoret. Lokala föreskrifter kan finnas för just ditt bostadsområde.
Bygganmälan krävs för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ändring av panna eller av skorsten.
Ibland krävs bygglov för utförande av ny eller ändrad skorsten. Likaså behöver du ofta söka bygglov för att få ordna ett större bränsleupplag på tomten.

Källa: Naturvårdverket

————

Läs mer om vedeldning och miljön:

Energimyndigheten

Test av braskaminer

Branschinformation om kommande energimärknings- och ekodesignkrav

Boverket

Småskalig vedeldning

Naturvårdsverket

Elda rätt

Eldabutiken på tio sekunder

– Sveriges ledande fackhandelskedja för försäljning och installation av eldstäder

– 44 butiker i Sverige från Vellinge i söder till Skellefteå i norr

– Omsatte cirka 500 Mkr under 2015

– Återförsäljare av produkter från bland andra Contura, Jøtul och Keddy

För vidare information och pressbilder:

Pressrum på Mynewsdesk

Eller kontakta:
Henric Lööv, vd

070-344 15 31

Epost

Eldabutiken är en rikstäckande fackhandelskedja med 44 butiker från Vellinge i söder till Skellefteå i norr. Vi är specialiserade inom brasvärme och erbjuder våra kunder kvalificerad hjälp, från planering till färdig installation. Alla våra medarbetare i butikerna har mångårig erfarenhet av miljöriktig vedeldning. När du vänder dig till din Eldabutik kan du vara säker på att alltid få den bästa och tryggaste lösningen för ditt hem. Huvudkontoret finns i Uppsala och under 2015 omsatte vi cirka 500 Mkr.

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.