Facebook tag Hoppa till innehåll

Låter du vem som helst installera din nya eldstad?

Det gör inte vi.

Som första och enda organisation i branschen har våra installatörer en yrkescertifiering. Certifieringen är framtagen av branschens ledande aktörer och är under statligt kontroll. Detta gör vi på Elda för att öka säkerheten och att du som kund ska känna dig trygg. Vi förstår vad ditt hem betyder för dig. 

Kompetensen bland våra installatörer är något vi är stolta över på Elda. Kompetensen har tagit många år att bygga upp, och detta är en viktig förutsättning för att lära hantverket vidare. Nu tar vi nästa steg och säkrar kvalitén genom att låta dem visa att de uppfyller de krav som du som kund förväntar dig. Du som kund ska kunna sova gott och veta att installationen är rätt utförd enligt de regler och riktlinjer som finns. Därför går våra installatörer utbildningen som bland annat innehåller:

  • Förbränningslära
  • Skorstensfysik
  • Värmeöverföringslära
  • Belastning av bjälklag
  • Olika typer av ventilationssystem
  • Taksäkerhet
  • Lagkrav gällande installation eller väsentlig ändring av eldstäder och skorstenar.
  • Krav på eldstäder i Boverkets byggregler
  • Krav på rökkanaler i Boverkets byggregler

Utbildningen genomförs på Eldas uppdrag av några av Sveriges ledande experter inom brandskyddsteknik för eldstäder och skorstenar och baseras på en certifieringsordning som auktoriserats av Kiwa Certifiering (Kiwa Sverige AB). Eldstadsinstallatören genomgår en utbildning som avslutas med ett skriftligt prov. Den eldstadsinstallatör som med godkänt resultat skrivit kunskapsprovet efter genomförd utbildning och samtidigt uppfyller krav på praktisk erfarenhet, kan ansöka om riksbehörighet som Certifierad Eldstadsinstallatör hos Kiwa Certifiering för en period av tre år. Under certifikatets giltighetstid är installatören skyldig att rapportera arbetad tid årligen, för att visa att yrkesutförandet är aktivt och att kunskaperna hålls aktuella. Efter tre år måste installatören förnya sin behörighet, vilket förutsätter ett nytt kunskapsprov för att visa att man tagit till sig nya krav och regler. Kiwa Sverige AB är ackrediterade av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen kontrollerar och ackrediterar företag som i sin tur har som verksamhet att kontrollera och bedöma andras varor och tjänster. Som exempel kan nämnas när du åker hiss, dricker ett glas vatten från kranen, köper KRAV-odlat eller får bilen besiktigad, så gör du det under Swedacs kontroll. Så även nu med när du får eldstaden installerad av en Eldabutik. Avslutningsvis kan man alltså fastslå att när du anlitar en Eldabutik för din eldstadsinstallation, så står den riksbehörige och certifierade eldstadsinstallatören såväl under årlig kontroll av Kiwa samt har en utbildning och en behörighet som ytterst står under statlig kontroll. Detta är Eldabutiken ensamma om i Sverige.

Certiferad Eldstadsinstallatör

Detta gör vi på Elda för att öka säkerheten och att du som kund ska känna dig trygg. Vi förstår vad ditt hem betyder för dig. 

Fråga oss!

Vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss med alla dina frågor om kaminer, kakelugnar och installationer.